Het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen heeft de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar hoe jeugdprofessionals samen met vrijwilligers vorm en inhoud geven aan lichte opvoedondersteuning voor kwetsbare ouders. Uit het onderzoek blijkt dat het versterken van het sociale netwerk van ouders op een laagdrempelige manier het beste werkt. Sinds de wet op de jeugdzorg en de WMO moeten gemeentes ervoor zorgen dat er voldoende goede opvoedcondities worden gecreëerd, zodat ieder kind kansrijk, veilig en gezond kan opgroeien. Socialejeugdprofessionals die preventief en omgevingsgericht werken spelen daarin een cruciale rol.

Ouders komen tijdens het opvoeden voor complexe, onzekere opgaven te staan. Moeders die hun kinderen onder lastige omstandigheden opvoeden, bijvoorbeeld alleenstaand, met weinig financiële middelen, of zonder positieve opvoedvoorbeelden, ervaren dit in verhoogde mate. Lichte opvoedondersteuning helpt deze moeders om de opvoeding weer zelf aan te kunnen. 

Storytelling

Hoe pakken sociale jeugdprofessionals dat aan? In 3 vernieuwende socialeopvoedpraktijken (Ouders en Puk in Hoogeveen, De Huiskamer in de Groningse wijk Beijum en de alleenstaande moedergroepen in Veendam) is middels storytelling onderzocht hoe professionals samen met vrijwilligers vorm en inhoud geven aan de lichte opvoedondersteuning. 

Concrete verhalen van moeders, professionals en vrijwilligers over hun ervaringen, leren professionals wat werkt bij opvoedingsondersteuning. Wat is belangrijk? Voor professionals draait het om professionele vaardigheden, het bieden van structuur en het creëren van groepsgevoel. Voor de deelnemende ouders zijn ook sociale contacten, ontspanning en het leren van andere ouders belangrijk.

Op het eerste oog lijken het geen ingewikkelde onderwerpen, maar uit de verhalen blijkt dat ze wel een grote kracht hebben. Een professional vertelt: “Je ziet iemand groeien, sterker worden. Moeders die dan op een gegeven moment de groep weer verlaten zeggen: ik heb de boel weer op de rails, ik voel me weer goed, ik voel me weer happy, ik kijk weer naar de toekomst, mijn kinderen gaan lekker.”

Handreiking

Laagdrempelig ondersteuning bieden is een kunst die de socialejeugdprofessionals in deze 3 praktijken verstaan. Het is van groot belang dat hbo-opleidingen Sociaal werk, jeugdprofessionals opleiden die dit kennen, herkennen en ernaar weten te handelen. In de ontwikkelde handreiking geven we praktische handvatten voor professionals die opvoedingsondersteuning (willen gaan) aanbieden of hun bestaande praktijk willen verbeteren. Daarnaast is de handreiking bruikbaar voor opleidingen binnen Social Work en Toegepaste Psychologie om invulling te geven aan het preventief en omgevingsgericht handelen van (jeugd) professionals. De handreiking is in november beschikbaar en op te vragen bij het secretariaat van het lectoraat.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector 

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website