De SaNAE-studie heeft een predictiemodel ontwikkeld dat zich baseert op de karakteristieken van iemands sociaal netwerk. Dankzij deze nieuwe methodologie binnen de infectieziektepreventie krijgen ouderen een persoonlijke risicoscore op luchtweginfecties.

ontmoeting tussen 2 oude mannen

De SaNAE-studie heeft een formule ontwikkeld waarmee onder oudere mensen een persoonlijke score berekend kan worden. De score geeft aan of iemand een grote of een kleine kans heeft op het krijgen van een luchtweginfectie. De formule baseert zich op kenmerken van iemands sociale netwerk. Hoe werkt dat?

Tweeledige rol van contacten

Oudere mensen hebben vaker infecties dan jongeren. Dit zorgt voor een grote ziektelast die voor een deel voorkómen kan worden. Contact met anderen (sociaal netwerk) zoals familie, vrienden, kennissen, speelt hierin een belangrijke tweeledige rol. Infecties verspreiden via contact maar contacten beschermen ons ook, doordat zij ons immuunsysteem versterken. Contact met anderen vergroot de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van de oudere mens.

Nieuwe methodologie binnen de infectieziektepreventie

De SaNAE-studie heeft een methodologie toegepast die nog niet eerder is gebruikt binnen de infectieziektepreventie, namelijk een predictiemodel gebaseerd op de karakteristieken van iemands sociaal netwerk. Denk daarbij aan het aantal contacten dat iemand heeft. Maar ook het type contacten speelt een rol, zoals bijvoorbeeld het aandeel vrienden of familie of het aandeel van leeftijdsgenoten in iemands sociale netwerk. Of de steun die iemand ontvangt, zoals hoe vaak iemand een praatje maakt, of iets leuks doet met iemand anders, of hulp krijgt bij klusjes in huis of bij ziekte.

Het resultaat: een persoonlijk risicoscore op infecties

Het resultaat van de geavanceerde statistische analyses waren 3 predictiemodellen en formules waarmee een persoonlijke kans op bovenste- en onderste luchtweginfecties, en gastro-intestinale infecties voorspeld kan worden. Verzameld zijn de gegevens bij deelnemers aan de Maastricht Studie. De studiepopulatie omvatte een grote groep (n=3074) zelfstandig wonende ouderen (gemiddelde leeftijd van 60 jaar; de helft is vrouw) die representatief wordt geacht voor de bevolking. Geanalyseerde gegevens omvatten een grote verscheidenheid van sociaaleconomische maten, welbevinden, medische gegevens, sociale-netwerkdata (verkregen door gebruik van een zogenaamde naam-generatormethode) en zelf-gerapporteerde infecties.

Van formule naar praktische toepassing

Nu SaNAE een concrete formule heeft opgeleverd waarmee infecties voorspeld kunnen worden, is de volgende stap de praktische toepassing van deze formule. Daarvoor zal de ontwikkelde formule moeten worden vertaald naar een bruikbare 'tool', denk aan een kaartje of een online app, die vervolgens getest en geëvalueerd moet worden onder de eindgebruikers. Dat zijn de ouderen en de mensen om hen heen, zoals zorgverleners. In deze tool zal de oudere of eventueel de zorgverlener een paar vragen over het sociale netwerk beantwoorden, waarmee zowel inzicht ontstaat over de kwaliteit van het sociale netwerk als op het risico op infecties.

Aan de hand van de antwoorden ontvangt de oudere een specifiek preventief advies. Een advies kan bijvoorbeeld gericht zijn op het infectierisico, zoals informatie over infectie-preventieve handelingen en/of op het verbeteren van de kwaliteit van het netwerk. Naar verwachting zal het toepassen van een dergelijke beoogde tool bijdragen aan de bewustwording op het gebied van preventie van infecties en de waarde van het hebben van sociale contacten. Daarmee zijn de predictiemodellen die zijn ontwikkeld in SaNAE de eerste stap naar een bijdrage aan de gezondheidsbevordering bij de groeiende groep van oudere mensen in onze samenleving.

De SaNAE-studie

Het bredere doel van SaNAE was bij te dragen aan het ontwikkelen van niet-farmaceutische preventieve interventies voor het bevorderen van de gezondheid van oudere mensen. SaNAE wordt ondersteund door GGD Zuid-Limburg, Universiteit Maastricht, De Maastricht Studie, Julius Centrum Utrecht, Huis voor de Zorg en huisartsen.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website