De Stichting Koraal en de gemeente Weert hebben het initiatief genomen om een signaleringsintstrument te ontwikkelen dat (mogelijke) slachtoffers van loverboys opspoort: 11VB. Dit instrument is in samenwerking met Bureau Jeugdzorg Limburg, Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg en het Openbaar Ministerie Limburg ontwikkeld en richt zich specifiek op jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Groter risico op seksuele uitbuiting

Jongeren met een licht verstandelijke beperking lopen minimaal 4 keer meer kans om seksueel geweld mee te maken dan jongeren zonder verstandelijke beperking. Ook lopen zij een groter risico om - bijvoorbeeld via een loverboy - in de prostitutie terecht te komen en uitgebuit te worden. 

Risico afleiden uit 11 aandachtsgebieden

Het signaleringsintstrument 11VB is gebaseerd op de werkwijze van de loverboy en op de innerlijke en uiterlijke gedragskenmerken en fysieke signalen van (mogelijke) loverboyslachtoffers met een licht verstandelijke beperking. De kenmerken en signalen zijn onderverdeeld en uitgewerkt in 11 aandachtsgebieden, die worden ondersteund door een kaartenreeks. Door op de 11 aandachtsgebieden te scoren kan - op basis van de totaalscore – worden voorspeld in hoeverre een jongere met een licht verstandelijke beperking risico loopt om slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting.

Prototype en vervolgtraject

Het signaleringsinstrument 11VB is een prototype. In een vervolgtraject wordt het instrument verder uitgewerkt en aangevuld met nieuwe kennis en inzichten. In een later stadium wordt het instrument ook gevalideerd.

Op de projectpagina leest u meer over het project. U kunt hieronder het signaleringsinstrument 11VB (prototype) en de kaartenreeks bekijken.

Het signaleringsinstrument 11VB (prototype)

De kaartenreeks met de 11 aandachtsgebieden (de 'waaier')

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website