In de komende weken starten nieuwe projecten met het verbeteren van de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Onder meer gemeenten, veiligheidsregio’s, welzijnsorganisaties, cliëntenorganisaties en GGz-instellingen werken in deze projecten samen aan een lokale sluitende aanpak.

Samenwerking

 

De projecten worden gefinancierd door het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag van ZonMw. Het Actieprogramma heeft € 1,7 miljoen subsidie verstrekt in 10 provincies. Daarnaast hebben de aanvragers zelf aanvullend € 1,1 miljoen cofinanciering ingebracht.

Subsidiemogelijkheden

Wilt u ook aan de slag met het verbeteren van de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag? Vraag dan nu subsidie aan. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 6 juni 2017 om 14.00 uur.

Informatiebijeenkomst

Wilt u meer weten over de subsidieoproepen? Kom dan woensdag 17 mei naar de informatiebijeenkomst in Rotterdam. Tijdens de informatiebijeenkomst komt MIND vertellen over de inbreng van ervaringsdeskundigen en één van de projectleiders deelt zijn ervaringen met het opstarten van een project.

Meer informatie

  • Actieprogramma Verward Gedrag
  • Subsidieoproepen (deadline 6 juni 2017, 14.00 uur)
  • Wilt u op de hoogte blijven van subsidieoproepen en andere ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief Geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn.
  • Heeft u vragen over de subsidierondes? Neem dan contact met ons op via avg@zonmw.nl of 070 349 52 26.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website