Op welke onderwerpen zet Nederland de komende jaren in als het gaat om voedingsonderzoek? Over die vraag buigt een groep experts afkomstig uit onderzoek, bedrijfsleven en overheid zich tijdens de invitational conference die ZonMw, TiFN en de Topsector Agri & Food op dinsdag 27 juni organiseren. Doel is samen te komen tot een nationale agenda: een eenduidige visie van waaruit onderzoekers in de voedingswereld en aangrenzende vakgebieden optimaal kunnen samenwerken.

Tijdens de bijeenkomst wordt de eerste opzet van het Deltaplan Voedingsonderzoek - een stevig fundament voor de toekomst  gepresenteerd. De deelnemers – die op uitnodiging aanwezig zijn – komen met feedback en suggesties voor verdere concretisering van het plan. Behalve over onderzoeksthema’s wordt gesproken over de competenties en disciplines die nodig zijn om onderzoek te realiseren, en hoe kennis en middelen die (inter)nationaal beschikbaar zijn optimaal ingezet kunnen worden.

Leidende positie behouden

“Nederland is van oudsher sterk in voedingsonderzoek, met effectieve publiek-private samenwerkingsverbanden en onderzoeksgroepen die tot de internationale top behoren. Maar de afstemming tussen de verschillende initiatieven in ons land, en met onderzoek elders in Europa, kan - en moet – beter”, benadrukt de werkgroep. “Alleen dan kunnen we uitdagingen als overgewicht en verduurzaming van voedselproductie en -consumptie overwinnen, en onze leidende positie in de wereld behouden.”
Het Deltaplan Voedingsonderzoek, dat dit najaar verschijnt, is de eerste aanzet tot een gezamenlijke aanpak.

Meer informatie

Meer weten over de bijeenkomst en het Deltaplan? Neem dan contact op met Wilke van Ansem, programme officer JPI Healthy Diet for a Healthy Life bij ZonMw

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website