Welke factoren en randvoorwaarden dragen bij aan een goede gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt in de spreekkamer? En wat is de mate van het gebruik van Verstandige Keuzes in de spreekkamer?

Om (onder andere) deze vragen te beantwoorden zijn in april 10 projecten gehonoreerd.  Lees verder om te weten te komen wat de gehonoreerde projecten zullen gaan onderzoeken. 

Samen Beslissen 

De projecten hebben het doel om wetenschappelijk onderbouwd inzicht te leveren over het proces van gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt. De nieuw vergaarde kennis uit de volgende projecten dragen bij aan het verbeteren van Samen Beslissen in de medisch specialistische curatieve zorg. 

Leren van rolmodellen in de klinische praktijk. Gert Olthuis, Radboud UMC 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van goed onderbouwde aanbevelingen over hoe rolmodellen in de klinische praktijk beter kunnen worden ingezet om artsen in opleiding te leren participeren in processen van gezamenlijke besluitvorming. 

Verbeteren van Samen Beslissen bij oudere patiënten met multi-morbiditeit. Dr. B.M Buurman, AMC en Drs. R.E. Pel-Littel, Vilans 

Huidige modellen voor ‘Samen beslissen’ zijn niet gericht op oudere mensen met multi-morbiditeit en hun naasten. Dit project onderzoekt of een interventie, gericht op oudere patiënten met multi-morbiditeit en artsen, leidt tot een beter proces van Samen Beslissen en de mate van tevredenheid over de beslissing. 

Wat heeft een patiënt nodig om deel te nemen aan een gedeeld besluitvormingsproces? Dr. A.H. Pieterse, LUMC 

Arwen Pieterse van het LUMC gaat onderzoeken welke opvattingen, kennis en vaardigheden van patiënten bepalen wat de mate van toegerust-zijn voor Samen Beslissen bepaald. Ook aspecten van de arts-patiënt relatie, tijd en andere elementen gerelateerd aan (de voorbereiding op) het consult zullen worden onderzocht. 

Welke communicatiestrategie helpt bij welke patiënt? A.M. Stiggelbout, LUMC 

Het doel van dit project is bewijs leveren of twee communicatie strategieën ingezet kunnen worden door artsen om Samen Beslissen te bevorderen. De twee communicatie strategieën die worden onderzocht zijn: 1) expliciteren aan de patiënt dat een beslissing genomen moet worden waarbij de mening van de patiënt belangrijk is en 2) het achterwege laten van het (vaak onbewust) sturen van de patiënt in de richting van een behandeling die de voorkeur heeft van de arts.

Welke keuze ondersteunende informatie werkt voor ouderen? Julia van Weert, UVA

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in welke manier van aanbieden van keuze ondersteunende informatie het beste werkt voor ouderen. Er zullen nieuwe presentatievormen (gebalanceerde audiovisuele keuze informatie en verhalende keuze informatie) worden onderzocht die mogelijk beter aansluiten bij de informatieverwerking van ouderen. 

Verstandig Kiezen 

Verstandige Keuzes zijn bewezen aanbevelingen bij bepaalde behandelingen. Het is een instrument voor het maken van keuzes in de zorg. Het doel van de projecten is om wetenschappelijke kennis te vergaren over de mate van gebruik van Verstandige Keuzes in de spreekkamer van de arts, en de belemmerende en bevorderende factoren daarbij. De Verstandige Keuzes die worden onderzocht zijn: 

  1. Verstandige Keuzes binnen de urologie, uitgevoerd door Dr. M.J. Roobol, Erasmus MC 
  2. Verstandige Keuze conservatieve behandeling van heup- en knieartrose (onderdeel van Verstandige  Keuzes binnen de orthopedie). Uitgevoerd door Dr. R.C.I. van Geenen, Amphia Ziekenhuis 
  3. Het bespreekbaar maken van behandelwensen en –grenzen (onderdeel van Verstandige Keuzes binnen de interne geneeskunde), uitgevoerd door A.N.C. Gosselt, UMC Utrecht
  4. Verstandige Keuzes bij een acute wond, uitgevoerd door Dr. S. van Dulmen, RadboudUMC, IQ Healthcare
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website