Wat betekenen de resultaten van het onderzoek van de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) voor de (klinische) praktijk? In de recent verschenen publicatie van de werkp laats – de wetenschappelijke resultaten en praktische adviezen - leest u het.

De publicatie bevat adviezen voor het ondersteunen en behandelen van kinderen en hun ouders die seksueel misbruik, geweld tussen de ouders of een vechtscheiding hebben meegemaakt. De adviezen zijn bedoeld voor alle professionals die werken met kinderen en hun gezinnen, die te maken hebben met de gevolgen van kindermishandeling. Maar vooral voor hen die werkzaam zijn in de Jeugdhulpverlening en Kinder- en Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg.

Over de Academische Werkplaats Kindermishandeling

De AWK streeft naar een multidisciplinaire, intersectorale aanpak van kindermishandeling, onderzoek naar behandelmethoden en overdracht van kennis, door een brug te slaan tussen onderzoek, beleid, opleidingen en praktijk. De publicatie is één van de resultaten van de werkplaats. Meer over deze werkplaats en de resultaten leest u in de digitale publicatie ‘Met elkaar verbonden – de succesformule van de academische werkplaatsen jeugd’.

ZonMw-programma Academische Werkplaatsen (Transformatie) Jeugd

De werkplaats maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd. Het programma is inmiddels afgerond en heeft een vervolg gekregen in het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, waar de werkplaats zich inzet voor de versterking van de samenwerking tussen professionals én met ouders en jongeren.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website