Niet-gepaste zorg kan je verantwoord terugdringen. En de patiënt heeft daar een belangrijke rol in. Dat is de hoofdconclusie van het Citrienfonds-programma ‘Doen of laten? Het terugdringen van niet-gepaste zorg’. Lees meer over het onderzoeksrapport, de Deïmplementatiegids en de 2 ontwikkelde toolkits: 'Beter zonder katheter' en 'Schrap het niet-gepaste lab'.

Meer zorg is niet altijd betere zorg. Door gemotiveerde zorgverleners én geïnformeerde patiënten kan de kwaliteit van zorg verbeterd worden en de kosten met vele miljoenen euro’s worden verlaagd. Zo blijkt uit het rapport Doen of laten in de gezondheidszorg. Hierin komt onderzoek aan bod naar de mogelijkheden om niet-gepaste zorg terug te dringen.

Het programma bestaat uit 8 projecten. In totaal werkten meer dan 200 huisartsen, 38 ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra mee, verspreid over het land.

Mooi voorbeeld

Maar liefst 26 huisartsenpraktijken wisten het aantal vitaminebepalingen met 20% terug te brengen. Dit is een bloedonderzoek dat sommige patiënten willen, maar meestal niet nodig is. Ze wisten het terug te brengen aan de hand van patiëntinformatie, scholing en feedback.

Deïmplementatiegids

De onderzoekers hebben de Deïmplementatiegids ontwikkeld. Dit is een handleiding voor zorgverleners en beleidsmakers uit alle zorgsectoren, om hen te helpen bij het zelf terugdringen van niet-gepaste zorg. De gids bevat:
-    achtergrondinformatie over niet-gepaste zorg,
-    stappenplan voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van een deïmplementatieproject,
-    voorbeelden van niet-gepaste zorg.

Toolkits

Ook hebben de onderzoekers 2 toolkits ontwikkeld met tips voor het terugdringen van laboratoriumdiagnostiek en urinekatheters en infusen:
-    Toolkit Schrap het niet-gepaste lab, voor gepast gebruik van laboratoriumdiagnostiek in ziekenhuizen en huisartsenpraktijken
-    Toolkit Beter zonder katheter, voor gepast gebruik van urinekatheters en infusen in ziekenhuizen.

Programma Doen of laten?

De komende jaren gaat het programma Doen of laten? verder met het terugdringen van niet-gepaste zorg en het vergroten van het bewustzijn om terughoudend te zijn bij sommige vormen van zorg. Een (nog) actievere rol van zorgverleners en patiënten is hard nodig om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Citrienfonds

‘Doen of Laten?’ is één van de vier programma’s van het Citrienfonds. Het is een fonds van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) en ZonMw en het helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg ontwikkelen. Het Citrienfonds bestaat uit deze vier programma's:

Meer weten

 

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie februari 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website