De afgelopen 5 jaar heeft het door ZonMw en de Hartstichting gefinancierde Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO), onderzoek verricht naar de integrale aanpak van overgewicht bij jongeren. Een factsheet beschrijft de belangrijkste resultaten van het CIAO-onderzoek. De resultaten zijn onder andere bruikbaar voor landelijke initiatieven zoals Gezonde Slagkracht, Gezond in… en Jongeren Op Gezond Gewicht.

Evaluatie van de integrale aanpak

Kenmerkend voor de integrale aanpak is de ruime verscheidenheid aan betrokken (uitvoerende) partijen, aan interventies en aan leefomgevingen waarbinnen de aanpak zich afspeelt. De mix van partijen, interventies en leefomgevingen is bovendien per gemeente weer anders van samenstelling. Dit maakt het lastig de gezondheidseffecten van een integrale aanpak te bepalen. Het CIAO-onderzoek maakt duidelijk dat de evaluatie van de integrale aanpak zich daarom vooral moet richten op het verbeteren en bestendigen van het proces en op het begrijpen van hoe het proces verloopt. De handreiking ‘Lokale integrale aanpak voor gezondheid’ (van het ZonMw-programma Gezonde Slagkracht), de handreiking Gezonde Gemeente (van het RIVM Centrum Gezond Leven) en op de website van Gezond in… (van Pharos en Platform31) levert goede tips voor de uitvoering en evaluatie van lokale, integrale aanpakken.

Samenwerking

CIAO – een samenwerkingsverband van 5 Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) – heeft onderzocht hoe de integrale aanpak van overgewicht bij jongeren (in Nederland) verloopt en hiervoor enkele praktische instrumenten ontwikkeld. Daarnaast heeft CIAO ook concrete interventies ontwikkeld (of daaraan meegeholpen) die jongeren kunnen helpen een gezonde(re) leefstijl te ontwikkelen.

Praktische instrumenten

Zo ontwikkelde AWPG AMPHI in nauwe samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland Zuid de E-learning 'Gezonde afspraken met je kind'. Filmpjes over herkenbare, moeilijke opvoedsituaties rondom het onderwerp gezonde leefwijze (ontbijt, groente eten, snoepen, op de bank hangen, computeren) en bijbehorende tips helpen  ouders/opvoeders hun opvoedvaardigheden te versterken.

Het onderzoek van AWPG Limburg naar de samenwerking tussen de diverse partijen die betrokken zijn bij het opzetten en uitvoeren van een integrale aanpak van overgewicht, leverde het inzicht op dat er vaak veel schort aan deze samenwerking. Het onderzoek heeft ook een praktisch instrument opgeleverd – De Gedragsveranderingsbal – dat het mogelijk maakt in een gemeente de (aanwezige en ontbrekende) voorwaarden voor een succesvolle integrale aanpak in kaart te brengen en het proces van implementatie van de integrale aanpak nauwgezet te volgen en waar nodig bij te sturen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website