Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de stelling dat meer personeel leidt tot betere kwaliteit van zorg. Daarnaast zijn er te weinig HBO-verpleegkundigen werkzaam in verpleeghuizen om hun impact op de kwaliteit van de zorg objectief te kunnen vaststellen.

Dat staat beschreven in het proefschrift van Ramona Backhaus ‘Thinking beyond Numbers – Nursing Staff and Quality of Care in Nursing Homes’. 

Visie over inzet HBO-verpleegkundigen

In plaats van te focussen op hoeveel medewerkers er worden ingezet op een afdeling, kan beter worden gekeken naar wát medewerkers doen. Ook het hebben van een duidelijke visie over hoe men HBO-verpleegkundigen wil inzetten binnen het verpleeghuis is cruciaal. Organisaties met een duidelijke visie over de inzet van HBO-verpleegkundigen lukt het om deze te werven en te binden. 

Coach en rolmodel

Het inzetten van HBO-verpleegkundigen puur voor het verrichten van voorbehouden handelingen doet geen recht aan hun onderscheidende competenties. Ramona Backhaus geeft aan dat men hun veel beter kan inzetten als rolmodel en coach voor het team en voor de coördinatie van de zorg. 

Werken in het verpleeghuis zal steeds complexer worden. Cliënten krijgen steeds meer zeggen over hoe hun zorg georganiseerd wordt. Daarnaast zal het leveren van goede  zorg steeds meer maatwerk worden. Een zorgvuldige voorbereiding op deze verandering vraagt om goede coaching en training van de medewerkers.

Lerend vermogen van het team

Ook om bij te dragen aan het lerend vermogen van een team is de inzet van HBO-verpleegkundigen belangrijk. In het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg is het lerend vermogen van het team iets dat belangrijk wordt gevonden. HBO-verpleegkundigen kunnen als informele leider bijdragen aan een positief teamklimaat.

ZonMw programma

Het onderzoek van Ramona Backhaus is een onderdeel van de onderzoekslijn Nurses on the Move uit het Tussen Weten en Doen II programma van ZonMw. Tussen Weten en Doen II richt zich op het versterken van de onderzoeksinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek voor verpleging en verzorging en op het verhogen van de kwaliteit van het verpleegkundig en verzorgend handelen. 

Download proefschrift

Het proefschrift 'Thinking beyond numbers: nursing staff and quality of care in nursing homes' kunt u downloaden.

Vragen?

Vragen over het proefschrift en de resultaten uit het onderzoek kunt u stellen via twitter @OuderenzorgZlim.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website