17 regio’s starten met het opzetten of voortzetten van een samenwerkingsverband tussen partners die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Dit gebeurt met een ‘versneller’, iemand die het samenwerkingsverband opzet en coördineert. Het inzetten van een versneller is één van de actiepunten die de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz heeft geformuleerd. Regio’s die nu nog geen versneller hebben of een samenwerkingsverband willen voortzetten, kunnen hier naar verwachting in april 2023 subsidie voor aanvragen.

Versneller als één van de mogelijke oplossingen

De wachttijd voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg is al een tijd langer dan afgesproken. Het ministerie van VWS heeft de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz gevraagd om advies te geven over mogelijke oplossingen. Eén van de acties die daaruit voortkwam is het inzetten van een versneller in de regio. Versnellers zijn mensen die helpen met het versterken van de samenwerking tussen partijen in een regio om de wachttijd, waar dat kan, voor de ggz binnen de Treeknormen te brengen. Uiteindelijk zorgt dat voor betere en snellere zorg voor mensen die dat nodig hebben. In 2020 zijn al eerder versnellers ingezet in een aantal regio’s. Na een evaluatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de inzet van regionale versnellers een positieve uitwerking heeft. Ook regio’s zelf zijn enthousiast. Lees hier meer over hun ervaring.

Subsidie voor het inzetten van een versneller

In juli 2022 is het ZonMw-programma Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg gestart om de voortzetting en uitbreiding van de inzet van versnellers te stimuleren. Er zijn met dat doel 2 subsidierondes afgerond:

  • Startsubsidie: deze subsidieoproep is gericht op regio’s die met behulp van een versneller een nieuwe samenwerking willen opzetten.
  • Uitvoeringssubsidie: deze subsidieoproep is gericht op regio’s die met behulp van een versneller een bestaand samenwerkingsverband willen voortzetten of uitbreiden.

Ggz-instellingen konden een subsidieaanvraag indienen namens betrokken partijen uit regio’s die de treeknorm (ruim) overschrijden. Voor regio’s die ook een samenwerkingsverband willen opzetten of voortzetten, staat de subsidieoproep nogmaals open vanaf april 2023.

Welke regio’s gaan starten met een versneller?

RegioNaam projectType subsidie
Midden-LimburgOpzet en formalisering brede ketensamenwerking in Midden LimburgStartsubsidie
Arnhem -AchterhoekRegioaanpak toegankelijkheid ggz Arnhem-AchterhoekStartsubsidie
ZwolleOnderzoek en opzet naar een samenwerkingsverband als basis voor een centraal aanmeldpunt in regio Zwolle voor mensen met mentale klachten.Startsubsidie
Noord LimburgVerbreding en formalisering ketensamenwerking Noord-LimburgStartsubsidie
KennemerlandVersneller wachtlijstproblematiek Zuid KennemerlandStartsubsidie
DrentheOpzetten lokale transfertafels in de Drentse gemeentenUitvoeringssubsidie
Zuid LimburgTaskforce wachttijdenUitvoeringssubsidie
FlevolandRegio breed gestructureerde Instroom in de GGZUitvoeringssubsidie
Midden-IJselOptimaliseren transfermechanisme GGZ regio Midden IjsselUitvoeringssubsidie
GroningenRegionale Taskforce Wachttijden GGZ GroningenUitvoeringssubsidie
Zuidoost BrabantSamenwerkingsverband Samen VerderUitvoeringssubsidie
Arnhem subregio 1Centraal Aanmeldpunt regio ArnhemUitvoeringssubsidie
NijmegenScreenings- en toeleidingspunt regio NijmegenUitvoeringssubsidie
Noord Oost Brabant subregio 1Professionaliseren Transfertafel regio 's HertogenboschUitvoeringssubsidie
UtrechtEen impuls aan de door- en uitstroom in de regio Utrecht: van instellingsaanpak naar netwerkaanpak door middel van visievorming, data analyse en samenwerkafsprakenUitvoeringssubsidie
Apeldoorn/ZuthpenWeg met de wachtlijst! Een veelkoppige ambitieUitvoeringssubsidie
Rotterdam-RijnmondDoorontwikkeling Transfermechanisme Rotterdam - RijnmondUitvoeringssubsidie

Klik hier voor een beschrijving van de projecten.

Planning subsidieoproepen voor inzet Versnellers

De subsidierondes voor het inzetten van een versneller in de regio binnen het huidige programma worden herhaaldelijk opengesteld. De eerste zal, naar verwachting, opengesteld worden in april 2023. Het programmateam staat klaar om vragen rondom het indienen van een subsidie te beantwoorden. Daarnaast opent binnenkort een subsidieoproep voor een evaluatietraject van het programma.

Meer informatie

Heb je vragen over het indienen van een subsidie? Neem contact op met het programmateam via versnellersggz@zonmw.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website