RIVM onderzocht hoe het komt dat de daling van de perinatale sterfte stagneert. Een toename in het aantal vroeggeboortes, ongezonde leefstijl van aanstaande moeders en sociale factoren zoals laaggeletterdheid, taalachterstand, en armoede factoren zijn van invloed. Een van de aanbevelingen is onderzoek naar oorzaken en gevolgen van vroeggeboorte en hoe dat via preventie en zorg kan worden teruggedrongen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website