Ziekenhuizen en andere zorgverleners werken steeds vaker samen in regionale oncologienetwerken. Specialisten uit verschillende ziekenhuizen in één regio zijn betrokken bij de diagnose en behandeling. Dit biedt patiënten met kanker integrale, persoonsgerichte oncologische zorg. Dichtbij huis als het kan, wat verder weg als het moet. 

Rapport Ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland

De oncologienetwerken lopen echter vaak tegen belemmeringen aan op het vlak van financiering en regelgeving. 

Het gaat bij de financiering van oncologienetwerken om 3 belangrijke onderdelen:

  1. De primaire zorgactiviteiten binnen een oncologienetwerk. Hoe registreren en declareren we die? De mogelijke alternatieven zijn onderlinge dienstverlening, verwijzing en regiofinanciering.
  2. De algemene kosten van oncologienetwerken. Denk aan coördinatie, regionaal casemanagement, beveiligde beeld- en informatie-uitwisseling.
  3. Het multidisciplinair overleg en de inzet van expertpanels in oncologienetwerken. Hoe organiseren en registreren we dat en hoe wordt het bekostigd?

Het pas verschenen rapport ‘Ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland- aanbevelingen voor organisatie en financiering’ schetst de ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland en analyseert de belemmerende en bevorderende factoren.

Meer informatie

Rapport De ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website