Een groot deel van de mantelzorgers heeft vanwege de zorg voor een familielid met dementie last van klachten als depressiviteit en angst. Het blijkt dat bijna 40% van deze mantelzorgers binnen twee jaar ernstige depressieve symptomen ontwikkelt. Van deze groep heeft zo'n 5% zelfmoordgedachten of overweegt zichzelf iets aan te doen.

Twee handen met een ouderwets horloge

In een vervolganalyse van door ZonMw gefinancierd onderzoek deed Karlijn Joling deze bevinding. Samen met haar collega's van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van VUmc kwam zij met de nieuwe cijfers. De noodzaak voor onderzoek naar effectieve preventie is groot gezien het hoge aantal mantelzorgers met psychische problemen.  

Onderzoek naar mantelzorgondersteuning

ZonMw financiert een aantal onderzoeken naar mantelzorgondersteuning en draagt op deze manier bij aan de preventie van psychische klachten bij mantelzorgers. Eén van die projecten gaat over de ontwikkeling van een onderwijsprogramma voor ondersteuning van mantelzorgers rond ouderen met dementie. Signaleren van overbelasting en het aanbieden van respijtzorg  (de mogelijkheid om zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen) komen hierbij aan de orde.

Hergebruik onderzoeksgegevens

De gegevens zijn verzameld in een eerder onderzoek naar effecten van familiegesprekken op de psychische gezondheid van mantelzorgers van dementiepatiënten. ZonMw streeft ernaar dat data herbruikbaar zijn voor vervolgonderzoek. In nieuw onderzoek stimuleert ZonMw waar mogelijk het benutten van bestaande data.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website