Prolira is één van de organisaties die in 2015 binnen het Take-Off fase 2 vroegefasetrajecten, subsidie heeft ontvangen. Samen met het UMC Utrecht heeft Prolira een scan ontwikkeld – De Deltascan - waarbij direct een delirium herkend kan worden.

Deze scan is vorige week door het UMC Utrecht voor het eerst in gebruik genomen. Voorheen waren dure hersenscans of subjectieve vragenlijsten nodig om een delirium te herkennen, nu wordt met gebruik van deze scan binnen een minuut via hersenactiviteit en electroden gemeten of de patiënt aan een delirium lijdt.

Wat is een delirium?

Een delirium – of delier – is een plotselinge optredende verwardheid door een lichamelijke oorzaak, zoals een infectie. Deze verwardheid kan zich uiten in onrustig zijn, concentratieproblemen, slapeloosheid en frequente hallucinaties. Het is belangrijk dat een delirium (vroegtijdig) herkend wordt om het ongemak voor de patiënt te verkleinen. Daarnaast kan een vroegtijdige diagnose een lang ziekenhuisverblijf voorkomen. Wanneer een delirium niet gediagnostiseerd wordt kan het op de lange termijn dementie of zelfs kans op vroegtijdig overlijden tot gevolg hebben.

Rutger van Merkerk, CEO van Prolira, heeft tijdens de laatste editie van de ZonMw Publiek-private samenwerking dag: Innovatie door co-creatie een presentatie gegeven over deze Deltascan. Tijdens zijn presentatie heeft hij onder andere meer verteld over de verschillende financieringsmogelijkheden die hij heeft gebruikt, waaronder publiek-private samenwerkingen.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website