Donderdag 5 april kwamen de projectleiders en vertegenwoordigers van de consortia van de tien gehonoreerde Create Health projecten voor het eerst bijeen voor een workshop ‘Stakeholdermanagement in het licht van projectmanagement in consortia’ onder leiding van Tim Colijn. Commissievoorzitter Betty Meyboom opende de bijeenkomst, waarna elke projectleider kort zijn of haar project via een pitch aan de andere deelnemers toelichtte.

mensen staand op een rij

Meteen werd duidelijk dat de projecten diverse raakvlakken hebben, waardoor het tussentijds met elkaar in contact zijn over bevindingen en uitwisselen van kennis al spontaan door de projectleiders werd geïnitieerd. Uiteraard faciliteert ZonMw hier graag in. Houdt voor actueel nieuws rondom de projecten de Create Health programmapagina in de gaten

Wat maakt het managen van projecten in een consortium ingewikkeld?

De projectleider heeft te maken met verschillende belangen in het project, moet tijdens de looptijd van het project de stakeholders aangehaakt houden en zorgen dat ze met elkaar blijven werken aan hetzelfde gemeenschappelijke doel. Dit terwijl er vaak sprake is van andere visies, taalgebruik en verschillende werkwijzen. Duidelijke werkafspraken, rolverdeling en steun van je stakeholders dragen bij aan een effectief projectverloop. Effectieve betrokkenheid van mensen en het delen van kennis is het meest belangrijk aan het begin van een project.

Wie zijn stakeholders?

Maar wie zijn dan je stakeholders? Wat vinden zij belangrijk en waar hebben ze invloed op?
De stakeholders zijn alle personen die betrokken zijn bij je project. Zij hebben allen een belang in het project en beïnvloeden middelen, mensen en kennis. Vraag je ook af wat jouw stakeholder nodig heeft om succesvol te zijn. Een goede stakeholder analyse aan het begin van je project zorgt dat je de stakeholders op de juiste wijze betrokken houdt bij je project. Realiseer je dat niet ieders belangen hetzelfde zijn in een project en pas je communicatie daar op aan. Zorg dat je stakeholders niet verrast worden. Zo heeft je project meer kans van slagen.

Leerzame workshop

De deelnemers gaven aan dat ze het een leerzame workshop vonden. Deze helpt bij het bewustzijn creëren over de verschillende stakeholders en scherpt de benadering van de stakeholders aan. Ook het stuk over het maken van een communicatieplan hielp mee aan de bewustwording bij de projectleiders dat regelmatig tijdens de looptijd van het project communiceren essentieel is in stakeholdermanagement.

Volgende bijeenkomst

Op 27 september is een bijeenkomst voor de officiële kick-off van de projecten, hiervoor wordt ook de achterban van de projecten uitgenodigd. Houd deze datum alvast vrij en kijk tot die tijd voor meer informatie over de projecten en het programma Create Health op de programmapagina.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website