Er zijn 3 projecten gehonoreerd die zich richten op kennis over werkzame elementen op het gebied van alcohol, overgewicht en roken die door praktijkprofessionals ingezet kan worden. De projecten starten dit najaar.

De projecten zijn gehonoreerd binnen de programmalijn Effectiviteitsonderzoek in de ronde ‘Werkzame Elementen – fase 2’. Het doel van deze projecten is in te zoomen op de werkzame elementen van interventies gericht op de thema’s alcohol, overgewicht en roken. Er wordt onderzocht welke elementen effectief zijn om deze problemen aan te pakken, zoals belonen, doelen stellen en goede voorlichting.

Wat werkt?

Eerst worden er voor interventies binnen een thema gemeenschappelijke elementen geïdentificeerd. En wordt er gekeken of deze elementen ook over de thema’s heen werkzaam zijn. Bijvoorbeeld een bepaalde manier van voorlichting of handhaving bij het stoppen met roken. Onderzocht wordt of deze manieren dan ook inzetbaar zijn bij alcohol- en overgewichtproblematiek. Doordat de interventies herbruikbaar zijn, kunnen deze flexibel worden ingezet door de praktijkprofessional.


Gehonoreerde projecten

Alcohol

Werkzame elementen van interventies ter vermindering van problematisch alcoholgebruik onder ouderen

Overgewicht

Werkzame elementen van integraal beleid gericht op obesitas preventie

Roken

Werkzame elementen van een Rookvrij Gemeente Beleid


Voorstudies

In de ronde Werkzame Elementen – Fase 1 hebben de projecten een voorstudie uitgevoerd naar de actuele stand van zaken. Deze studies leverden inzichten op over welk onderzoek er in fase 2 per thema nodig is. De projecten uit fase 1 vindt u hier.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website