Binnenkort starten 6 projecten waarin gemeenten en kennisinstellingen samen kennis ontwikkelen over effectieve aanpakken op het terrein van werk en inkomen.

De projecten hebben 2 hoofdthema’s: werkgeversgerichte aanpakken voor de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en duurzame gedragsverandering door interventies op het gebied van schuldhulpverlening en armoedebestrijding.

Re-integratie

Meer mensen met een achterstand aan het werk en blijvend aan het werk houden. Hiervoor worden  interventies onderzocht waarbij gemeenten werkgevers stimuleren en ondersteunen om dit te bereiken. De gehonoreerde projecten gaan over de volgende onderwerpen:

  • De effectiviteit van een interventie waarin actieve matching van cliënt en werkgever centraal staat.
  • De effectiviteit van een integrale coöperatieve aanpak van gemeente, werkgevers en werkzoekenden.
  • Het effect van de interventie ‘Mentorwijs’ waarbij leidinggevenden worden getraind in het goed begeleiden van kwetsbare werknemers, zodat zij aan het werk blijven.
  • De effectiviteit voor de arbeidsparticipatie van  ‘het Gildeleren’ – een bijzondere vorm van duaal onderwijs - waarin werkgevers investeren in leerlingen die (nog) geen startkwalificatie kunnen behalen.

Schuldhulpverlening en armoedebestrijding

In 2 projecten wordt onderzocht of interventies om mensen te ondersteunen bij financiële problemen tot een duurzame gedragsverandering kunnen leiden, zodat de financiële problemen ook op de langere termijn verminderen. De projecten gaan over:

  • De effectiviteit van en gedragsverandering door de interventie Geldplan ‘Kom uit de geldzorgen’. Een interventie om mensen met (beginnende) financiële problemen te ondersteunen.
  • De effectiviteit van en gedragsverandering door de trajecten van bureau Frontlijn.Bureau Frontlijn begeleidt multi-probleem gezinnen die op of onder de armoedegrens leven en/of problematische schulden hebben.

Start en looptijd

De projecten starten uiterlijk december 2018. De looptijd van de projecten is 3 jaar.

Het kennisprogramma

Het programma Vakkundig aan het werk financiert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. ZonMw werkt nauw samen met het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW), Divosa, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook sluit het programma aan bij activiteiten van onder andere het arbeidsmarktfonds voor de sociale werkbedrijven (SBCM), de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK), de landelijke cliëntenraad (LCR)  en kennisinstituut Movisie.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website