De gemeente Amsterdam en Regioplan hebben gedurende twee jaar de Amsterdamse aanpak voor statushouders intensief gemonitord en geëvalueerd. Dit project van ons programma Vakkundig aan het werk heeft op 7 november een gedeelde eerste prijs voor Beleidsonderzoek 2019 gewonnen van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO).

De prijs

De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) hebben in 2009 het initiatief genomen tot een tweejaarlijkse prijs voor Beleidsonderzoek. Gisteren is de prijs voor de vijfde keer uitgereikt. De prijs beoogt het vele interessante praktijkonderzoek dat in Nederland plaatsvindt beter voor het voetlicht te brengen. De prijs is bestemd voor het beste beleidsonderzoek en/of advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt.

Projecten

Deze keer werd de prijs gedeeld tussen 2 projecten, waarvan de eerste gefinancierd is door ZonMw:

  • Versnelde participatie en integratie van vluchtelingen: De Amsterdamse aanpak
    In 2016 startte de gemeente Amsterdam als één van de eerste gemeenten met een nieuwe aanpak om de arbeidsintegratie van vluchtelingen te bevorderen. Doel van de Amsterdamse aanpak is dat statushouders sneller dan voorheen beginnen aan werk of opleiding en aan inburgering. Gedurende twee jaar werd de werking en de effectiviteit van de Amsterdamse aanpak statushouders onderzocht, zodat andere gemeenten hiervan kunnen leren.
  • De toekomst van Vakmanschap
    In dit onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website