Met de lancering van 3 onderzoekspublicaties is het project ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’ afgerond. De rapporten werden tijdens een slotconferentie in Amsterdam uitgebracht.

 

Slotconferentie

Het Ben Sajet Centrum en Movisie hielden vorige maand in Amsterdam de slotconferentie ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’. Tijdens de bijeenkomst werden 3 onderzoekpublicaties over jonge mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) gelanceerd van het door het Ben Sajet Centrum uitgevoerde onderzoek ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’. Daarnaast was er aandacht voor een literatuurverkenning van Movisie naar de vrijetijdsbesteding van mensen met een licht verstandelijke beperking .  

Afronding ‘Meer op eigen benen’

Met subsidie van onder meer ZonMw-programma Gewoon Bijzonder werd in 2017 het onderzoeksproject ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’ gestart. Het doel was om meer zicht te krijgen in hoe problemen ontstaan en om hulpverleners handvatten te geven hoe ze jonge mensen met een LVB+ (in de leeftijd van 18 tot 30 jaar) die vastgelopen zijn in hun leven, kunnen ondersteunen.

Uit het project zijn uiteindelijk drie rapporten gekomen, te weten::
•    ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven. Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking in de superdiverse stad, uitdagingen voor de hulpverlening’, van Monique Kremer.
•    ‘Tussen drie muren. Een onderzoek naar de belemmeringen en mogelijkheden voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking om werk te vinden’, van Josien Arts.
•    ‘De eigenwaarde van geld. Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking in de hulpverleningspraktijk’ van Charlotte Albers en Monique Kremer.

Meer over de publicaties, evenals een aantal audioportretten, is te vinden op de projectpagina van ‘Meer op eigen benen’, op de website van het Ben Sajetcentrum.

Rapport van Movisie: Belang van vrije tijd

Vorige maand lanceerde kennisinstituut Movisie ook een onderzoek over het belang van een goede vrijetijdsbesteding van mensen met een LVB. Een prettige vrije tijd betekent veel meer dan alleen maar het hebben van een ‘leuke vrije tijd’. Het heeft gunstige effecten op het algehele welzijn. Sport zorgt voor een betere conditie, met vrijwilligerswerk ontdekken mensen hun kwaliteiten en door ontmoeting ervaren ze wederzijdse betrokkenheid.

Op de website van Movisie is meer te vinden over dit rapport genaamd ‘Meedoen met een licht verstandelijke beperking. Literatuurverkenning over vrijetijdsbesteding door mensen met een licht verstandelijke beperking’.

Meer lezen?

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website