Het ZonMw-programma Personalised Medicine, onderdeel van van het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, heeft een programmaboekje uitgebracht. Hierin staan 30 projecten die bijdragen aan de implementatie van Personalised Medicine in de Nederlandse zorg.

Personalised Medicine betreft een medisch model waarbij gebruik gemaakt wordt van individuele fenotypische en genotypische kenmerken om een afgestemde therapeutische strategie voor de juiste persoon op het juiste moment te kiezen en/of risico op ziekte vast te stellen. Bij de juiste therapie op maat hebben patiënten een grotere kans op verbetering of herstel met minder bijwerkingen. Patiënten ondergaan dan ook minder ‘zinloze’ behandelingen en ervaren (mede daardoor) veel minder vaak bijwerkingen. Op macroniveau kan Personalised Medicine leiden tot een betere kosten-efficiëntie in de zorg. Personalised Medicine wordt dan ook als voorbeeld van innovatie genoemd in het Regeerakkoord 2017-2021, ‘Vertrouwen in de toekomst’.

De verwachte resultaten uit de verschillende projecten van het programma worden in dit boekje gedeeld, zoals de implementatie van genome sequencing technieken binnen de oncologie en zeldzame ziekten, een servicedesk voor ethische en juridische vraagstukken, het ontwikkelen van educatie en voorlichting over genome sequencing, een werkwijzer voor het verzamelen van genoom data, een curriculum voor datastewards, informed consent modellen en het bieden van handvatten voor het implementeren van voorspellende testen. In de hoop dat u geïnspireerd raakt en dat er gezamenlijk voor kan worden gezorgd dat de innovaties op het gebied van Personalised Medicine sneller bij de patiënt terechtkomen.

Het programma Personalised Medicine stimuleert de ontwikkeling en verspreiding van kennis en innovaties en faciliteert samenwerking tussen een groot aantal partijen. Binnen het programma  Personalised Medicine wordt samengewerkt met Zilveren Kruis, KWF Kankerbestrijding, ReumaNederland en het Canadian Insitute for Health Research (CIHR).

Programmaboekje Personalised Medicine (jun 2019)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website