Het programma Voor elkaar! is met een jaar verlengd. Daardoor kunnen we extra subsidierondes openstellen voor projecten die voor en door patiëntenorganisaties (of andere belangenbehartigende organisaties) worden uitgevoerd. In het voorjaar van 2023 zijn er 3 subsidierondes waarvoor aanvragen ingediend kunnen worden. In dit nieuwsbericht lees je daar meer over.

De projecten uit het programma Voor elkaar! dragen er aan bij dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven kunnen leiden dat zij zelf willen. Het gaat hierbij niet alleen om ziekte en gezondheid, maar in de eerste plaats over meedoen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan thema’s zoals wonen, werken, opleiding, vervoer en vrije tijd.

Subsidieaanvragen die binnen het programma worden ingediend moeten aansluiten op de doelen van het programma. Alleen organisaties die de belangen behartigen van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische kwetsbaarheid en hun naasten kunnen als hoofdaanvrager financiering aanvragen.

Onderstaande subsidieoproepen worden vanaf de openingsdatum gepubliceerd in de subsidiekalender van ZonMw. Hierin vind je t.z.t. meer informatie over de eisen die worden gesteld. Houd de subsidiekalender dus goed in de gaten. Ben je benieuwd naar hoe subsidie aanvragen werkt? In de infographic in 10 stappen subsidie aanvragen leggen we het proces overzichtelijk uit.  

Subsidieronde 1: Open themaronde

Binnen de open themaronde kunnen belangenbehartigende organisaties een aanvraag indienen voor een plan dat aansluit bij één van de thema’s uit deze ronde én de doelen van ons programma. Voor deze ronde zijn de thema’s:

  1. Onderwijs en werk;
  2. Belangenbehartiging
  3. Vrije tijd;
  4. Zorg en welzijn.

Binnen deze subsidieoproep werken we in twee fasen. Aanvragers dienen eerst een beknopt projectidee in; pas in de tweede fase wordt een uitgewerkte aanvraag ingediend. Per project is maximaal €200.000,- beschikbaar, de maximale looptijd is 18 maanden. Let op: je kan maar één aanvraag indienen, het is niet mogelijk om op ieder thema een aanvraag in te sturen.

Praktische informatie

Thema’s: onderwijs en werk, belangenbehartiging, vrije tijd, zorg en welzijn
Budget per project: €200.000,-
Maximale looptijd: 18 maanden
Totaal budget: €3.900.000,-  
Openstelling: 28 februari 2023
Deadline projectidee: 13 april 2023
Deadline uitgewerkte aanvragen: 7 september 2023

Subsidieronde 2: Vernieuwende aanpakken II

Heb jij ideeën voor een innovatieve manier van informatievoorziening of lotgenotencontact? Of heb jij een andere vernieuwende aanpak waar je graag mee aan de slag wil? Dan is deze subsidieoproep mogelijk iets voor jou. In deze ronde werken we niet in twee fasen, aanvragers dienen direct een uitgewerkte aanvraag in.

Praktische informatie

Thema’s: vernieuwende, innovatieve aanpakken
Maximaal budget per project: €50.000,-
Maximale looptijd: 12 maanden
Totaal budget: €700.000,-  
Openstelling: 14 maart 2023
Deadline uitgewerkte aanvraag: 16 mei 2023

Subsidieronde 3: Implementeren met impact IV

Let op: je kan in deze ronde alleen subsidie aanvragen als je al een project binnen het programma Voor elkaar! hebt afgerond.

Binnen de subsidieoproep ‘Implementeren met impact’ kunnen afgeronde Voor elkaar!-projecten een implementatie-impuls aanvragen. Met deze impuls kunnen zij bijvoorbeeld de structurele inbedding of verankering van eerder behaalde projectresultaten faciliteren. Of kunnen zij onderzoeken of een projectresultaat voor een andere, bredere doelgroep interessant kan zijn.

Binnen deze ronde werken we met het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dit betekent dat binnengekomen projectaanvragen in volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. De subsidieronde staat open tot 20 juni 2023, maar sluit zodra het subsidieplafond van 500.000,- is bereikt.

Aanvragers kunnen maximaal 25.000 per project aanvragen. De maximale looptijd van een project is 12 maanden.

Praktische informatie

Thema’s: inbedding of verankering van projectresultaten in de praktijk, verbreden van doelgroep
Maximaal budget per project: €25.000,-
Maximale looptijd: 12 maanden
Totaal budget: €500.000,-  
Openstelling: 21 maart 2023
Deadline uitgewerkte aanvraag: 20 juni 2023, tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met ons op via voorelkaar@zonmw.nl of telefoonnummer 070 349 54 71. Voor meer informatie over Voor elkaar! kunt u terecht op www.zonmw.nl/voorelkaar

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website