Op vrijdag 22 november vond de startbijeenkomst van de eerste ronde van het Programma Translationeel Onderzoek 2 plaats bij ZonMw. Binnen dit programma stellen we € 12,2 miljoen ter beschikking en zijn in totaal 18 projecten gehonoreerd. Lees verder over deze interactieve dag en de gegeven workshops.

Tijdens deze interactieve dag kwamen de richtlijnen vanuit ZonMw aan bod, werden de gehonoreerde projecten gepresenteerd en gingen de aanwezigen, waaronder ook de betrokken gezondheidsfondsen en Health~Holland, met elkaar in gesprek. Tevens volgden de projectleiders twee workshops. Hierin kregen zij een voorproefje van twee trainingen gericht op het vergroten van het succes van hun onderzoek.

Postersessie

De dag startte met een presentatie van ZonMw, waarin richtlijnen en handvatten voor de onderzoekers in de zaal aan bod kwamen. Tijdens een rondgang door de zaal leerden zij vervolgens elkaar en elkaars werk beter kennen aan de hand van posters. Zo spraken zij bijvoorbeeld over onderzoek naar een nieuwe therapie voor SCA1 - een zeldzame hersenaandoening - , over onderzoek naar een interventie om het latent aanwezig hiv-reservoir te elimineren en ook over een onderzoek naar het verbeteren van de behandeling van patiënten met uitgezaaide dikke darm- en endeldarmkanker. In totaal waren er 18 projecten vertegenwoordigd.

Het belang van patiënteninclusie

Daarna was het tijd voor een presentatie over patiëntenparticipatie van Casper Schoemaker en Eva Vroonland van PGO Support. Uit hun interactieve presentatie kwam naar voren dat alle aanwezigen het belang van patiëntenparticipatie in onderzoek wel zien, maar dit nog niet altijd voldoende toepassen in de praktijk. Op de vraag of de aanwezigen de relevantie voor patiënten hebben meegewogen in hun onderzoek, antwoordde iedereen een volmondig ‘ja’. Op de vraag of patiënten ook betrokken waren bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, moest 50% van de aanwezigen al ontkennend antwoorden. Bij de laatste vraag aankomen ‘Staan er patiënten als co-auteur op je rapportages en artikelen’ gaf slechts één projectleider een bevestigend antwoord. Een mooie wake-up call voor alle aanwezigen en een bevestiging van het vermoeden dat er nog stappen te zetten zijn. ZonMw biedt deze workshop kosteloos aan, zodat patiëntenparticipatie beter naar voren kan komen in de startende onderzoeksprojecten.   

Communiceren om patiënteninclusie te verbeteren

Na een korte pauze was het de beurt aan Else Wolke en Barbara Scheffer met hun workshop ‘Inclusie in wetenschappelijk onderzoek verhogen’. Beschikbaarheid van (gezonde of zieke) proefpersonen is essentieel voor het uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek. In de praktijk blijkt dat 80% van de onderzoeken vertraging oploopt door inclusieproblemen, waarvan communicatieproblemen een groot onderdeel zijn. Om dit aspect op te lossen, hebben zij een  trainingsmethodiek ontwikkeld die onderzoekers versterkt in het voeren van effectieve gesprekken bij de werving van proefpersonen. Door middel van rollenspellen werden de gesprekken nagespeeld en gingen de aanwezige projectleiders met elkaar in gesprek over verbeteringen. ZonMw biedt de training aan voor de medewerkers die binnen het onderzoeksteam gesprekken voeren met patiënten om hen te includeren.
De dag werd afgesloten met een borrel, zodat hopelijk nog meer verbindingen zijn ontstaan binnen het translationeel onderzoek dat ZonMw financiert in deze subsidieronde ‘Bench to Bedside’.

Meer weten over Programma Translationeel Onderzoek 2? Kijk hier voor een overzicht van de publiekssamenvattingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website