Deze week stuurde minister Schippers de tussenrapportage van het ZonMw programma TopZorg naar de Tweede Kamer. Deze tussenevaluatie door het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) laat zien dat na twee jaar TopZorg de samenhang tussen zorg en onderzoek bij de deelnemende ziekenhuizen is versterkt en dat de kennisdeling verbetert.

Doel TopZorg

Doel van het experiment TopZorg is om vast te stellen of het meerwaarde biedt om een combinatie van zorg en onderzoek te faciliteren voor niet-academische ziekenhuizen. Uit de tussenevaluatie die minister Schippers op 7 februari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt dat TopZorg deels een continuering betekent van wat de drie ziekenhuizen al deden en deels nieuwe activiteiten mogelijk maakt.

Versterking en professionalisering

De tussenevaluatie toont aan dat het experiment in alle drie de ziekenhuizen de samenhang heeft versterkt tussen onderzoek en zorg. Ook draagt het programma TopZorg bij aan een professionalisering van de onderzoekscultuur en versterkt het kennisdeling met andere professionals en patiënten. Het is daarbij goed om te zien dat de ziekenhuizen het evaluatiekader van iBMG zelf ook gebruiken om gedurende het traject goed scherp te krijgen wat ze goed doen en waar nog verbeteringen mogelijk zijn.

Conclusies

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de eventuele maatschappelijke meerwaarde. Dit zal blijken uit de eindevaluatie die eind 2018 / begin 2019 wordt verwacht. De eindevaluatie zal input leveren voor het beleid over de financiering van topzorg in combinatie met onderzoek en onderwijs in niet-academische centra.

Downloads

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website