Het ministerie van SZW heeft ZonMw de opdracht gegeven om een programma Kinderopvang te ontwikkelen. Doel van het programma is om een betere verbinding tot stand te brengen tussen de praktijk van de kinderopvang en de wetenschap en zo tot betere inzichten te komen wat werkt en wat niet en waarom. Het ministerie van SZW stelt hiervoor 2 miljoen euro ter beschikking. Het programma loopt van 2017 t/m 2020.

Het programma Kinderopvang gaat zich richten op:

  • onderzoek naar de kwaliteit van babyopvang;
  • effectieve interventies gericht op de professionalisering van medewerkers in de kinderopvang;
  • effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen.

Deze thema’s zijn voortgekomen uit gesprekken met praktijkdeskundigen en experts op het gebied van kinderopvang. Vervolgens heeft het ministerie van SZW hierop literatuurstudies laten uitvoeren. De resultaten uit deze literatuurstudies vormen de pijlers van het programma Kinderopvang.

Eerste subsidieronde

Momenteel wordt gewerkt aan de programmatekst en de samenstelling van de programmacommissie. In overleg met de commissieleden wordt vervolgens vormgegeven aan de eerste subsidieoproep. Openstelling daarvan staat eind januari 2017 gepland. Informatie hierover wordt binnenkort op de website van ZonMw bekend gemaakt. Potentiële indieners hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een informatiebijeenkomst over deze subsidieronde. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 februari 2017 bij ZonMw.

Waarom dit programma?

Het programma levert kennis op voor de beleidsvorming over de kwaliteit van de babyopvang, wat nodig is voor de professionalisering van de mensen werkzaam in de kinderopvang en de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van het kind. Met deze kennis geeft de directie Kinderopvang van het Ministerie van SZW meer richting aan onderzoek op haar beleidsterrein. Tijdens een tweetal verdiepingssessies in 2014 zijn de thema’s van het programma door de sector aangegeven voor verder onderzoek. De uitkomsten van de onderzoeken zullen praktisch toepasbaar moeten zijn voor professionals in de kinderopvang.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website