Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP). Het programma bestaat uit 4 instrumenten: 3 impulsen en een voucher. Vandaag gaan de eerste twee subsidieoproepen open: de Startimpuls en de Regio-impuls. Deze staan open tot 14 mei.

Het is het grootste goed van mensen: gezondheid. Nederlanders waarderen hun gezondheid meestal (zeer) positief, ook als iemand een ziekte of beperking heeft. Wat iemand (nog) kan, staat voorop. Het programma JZOJP richt zich op startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn (willen gaan) bieden. 

Leidend principe

Het gegeven om voorop te stellen wat iemand (nog) kan, moet het leidende principe zijn voor de inrichting van ondersteuning en zorg. Dat geeft de Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek' in haar rapport ook aan. Het lichamelijke, psychische en sociale functioneren moet het vertrekpunt zijn en het aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn moet daar naadloos op aansluiten. Daarbij zijn belangrijke aandachtspunten het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg naar dichter bij mensen thuis en vervangen van zorg (door andere zorg, zoals e-health). De juiste zorg op de juiste plek dus. 

Opgave in de regio

Maar hoe krijgen we de juiste zorg op de juiste plek? En hoe geven we dit vorm? Dat is afhankelijk van de context. Integrale, samenhangende zorg, dichtbij de mensen als het kan, verder weg als het moet, vraagt om commitment, inzet en bereidheid om nieuwe aanpakken uit te denken en door te voeren. Het is belangrijk om dat op regionaal niveau te organiseren. Met de nodige vrijheid om werkbare en door iedereen gedragen oplossingen te kiezen. 

Alle betrokken partijen bij deze zorg zullen zich hiervoor, ieder vanuit de eigen rol, moeten inspannen. Een gedeeld beeld van de opgave in de regio is hiervoor nodig. Wat is de zorgvraag in de regio en hoe ontwikkelt deze zich de aankomende jaren? Hoe sluit het aanbod daarop aan? Hoe doet de regio het in vergelijking met de rest van Nederland? 

Nieuwe en bestaande initiatieven

Het is de bedoeling dat succesvolle bestaande initiatieven worden uitgedragen naar andere regio’s en dat het aantal initiatieven wordt uitgebreid. Met als doel nieuwe regionale praktijkinitiatieven (netwerken) te laten ontstaan en al bestaande initiatieven te ondersteunen en verder te ontwikkelen. 

Over het programma

Het ZonMw-programma JZOJP is 19 maart van start gegaan voor een periode van drie jaar. De subsidieregeling bestaat uit 4 instrumenten; 3 impulsen en een voucher. 

  1. De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking. Deze oproep staat vanaf vandaag open tot 14 mei.
  2. De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. Deze oproep staat vanaf vandaag open tot 14 mei.
  3. De Uitvoeringsimpuls is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken. De subsidie is alleen beschikbaar in aansluiting op de Startimpuls. De oproep gaat naar verwachting dit najaar open.
  4. Met het aanvragen van een Voucher wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio. Vouchers kunnen naar verwachting vanaf mei aangevraagd worden.

Meer informatie over de instrumenten is te vinden op de programmapagina van JZOJP.  

Naast deze JZOJP-subsidieoproepen voor regionale netwerken, biedt het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) op dit moment verschillende subsidiemogelijkheden voor lokale netwerken. Deze hebben als doel: lokale initiatieven samenhangende ouderenzorg ondersteunen bij hun werk.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website