Goed nieuws, de financiering voor het programma Gezonde Leefomgeving is rond! Het programma gaat lopen van mei 2023 t/m december 2025.

groep sportende mensen in stadspark

Voor het programma geeft de Kamerbrief Volksziekten (oktober 2022) richting. RIVM en ZonMw bereiden het programma voor, in opdracht van het Ministerie van VWS.
Uiteraard werken RIVM en ZonMw daarbij nauw samen met partners. Ook wordt er zoveel mogelijk afgestemd met andere programma's die worden opgestart.

Ter voorbereiding worden verschillende verkenningen en kennisprogramma's ontwikkeld. Daarnaast werken RIVM en ZonMw samen met onder andere VNG, IPO, GGD GHOR Nederland, Rijkswaterstaat, Pharos en Platform31 aan de verdere verbinding tussen de ministeries (waaronder VWS, LNV, BZK en I&W). Bovendien worden een instrumentenwijzer en een maatregelendatabase doorontwikkeld en een aantal living labs opgezet.

Hiermee zijn de eerste stappen gezet voor het programma Gezonde Leefomgeving, dat domeinoverstijgend en ministerie-overstijgend wordt en alle schaalniveaus (van rijksoverheid tot gemeenten) betreft.
Vanaf mei 2023 vindt u op de websites van RIVM en ZonMw meer informatie over het programma Gezonde Leefomgeving. Tot die tijd vindt u informatie op de websites gezondeleefomgeving.nl van RIVM en op de webpagina Gezonde Leefomgeving (onderdeel Beleid) van ZonMw.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website