Op 12 mei, de internationale Dag van de Verpleging, ontvangen staatssecretaris Martin van Rijn van VWS, Klaus Boonstra van het CZO, René van Schalkwijk namens de MBO Raad en Meralda Slager namens het LOOV, het Advies Opleidingsprofiel Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde.

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen & verzorgenden (V&VN) heeft het advies samen met haar partners ontwikkeld in het project 'Impuls opleiding kinderverpleegkundigen'. ZonMw heeft dit project gefinancierd.

Ontwikkelingen in de zorg voor zieke kinderen

Het advies sluit aan bij de diverse ontwikkelingen in de zorg voor (ernstig) zieke kinderen, die in toenemende mate plaatsvindt buiten het ziekenhuis. Vanaf 1 januari 2015 wordt een deel van de kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis bekostigd uit de Zorgverzekeringswet (aanspraak Wijkverpleging). Hiermee zijn kinderverpleegkundigen verantwoordelijk geworden voor het indiceren en organiseren van verpleging en verzorging van zieke kinderen. Daarnaast is een nieuwe, transmurale manier van werken ingezet door de partijen die betrokken zijn bij de zorg aan (ernstig) zieke kinderen. In deze nieuwe werkwijze, het Medische Kindzorgsysteem (MKS), staat het zieke kind en zijn gezin centraal.

Project ‘Impuls opleiding kinderverpleegkundigen’

Om zowel de huidige als de toekomstige kinderverpleegkundigen op te leiden voor de nieuwe taken en werkwijze volgens het MKS, startte voorjaar 2015 het project ‘Impuls opleiding kinderverpleegkundigen’. Dit project van V&VN, V&VN Kinderverpleegkunde en VGVK, de Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg, beoogt de ontwikkeling en uitvoering van 2 lesmodules en de borging van deze modules in het opleidingsprofiel Kinderverpleegkundige.

Deskundigheidsbevordering huidige kinderverpleegkundigen

Voor de huidige kinderverpleegkundigen zijn, samen met onderwijsinstellingen en andere betrokkenen, 2 lesmodules ontwikkeld:

  • Werken met het (Medische) Kindzorgsysteem
  • Indiceren en organiseren van zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving

Beide modules zijn inmiddels door ongeveer 140 verpleegkundigen gevolgd. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan hebben geleid tot verdere verbetering van de lesmodules en bijgedragen aan het Advies Opleidingsprofiel Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde.

Opleiden van de toekomstige kinderverpleegkundigen

Op basis van de ontwikkelingen in het veld en de ervaringen en inbreng van vele betrokkenen in het project is het Advies Opleidingsprofiel Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde opgesteld. Dit advies wordt door de beroepsgroep onder meer ingebracht in de Onderwijscommissie van het College Zorg Opleidingen voor de vaststelling van de eindtermen voor de Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website