Prof. dr. J.J.G. (Jeroen) Geurts (1978) is de nieuwe voorzitter van ZonMw. Tevens wordt hij per 1 januari 2017 lid van de Raad van Bestuur van NWO. Begin 2019 wordt de integratie van Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw) als vierde domein in NWO voorzien. Hij gaat deze functie combineren met zijn werkzaamheden als wetenschapper bij VUmc.

ZonMw is verheugd met haar nieuwe voorzitter. Als onderzoeker van een nieuwe generatie brengt hij persoonlijk in praktijk waar ZonMw als organisatie voor staat: het verbinden van wetenschap en samenleving. Geurts is opvolger van prof. dr. P.L. (Pauline) Meurs die tot 1 mei 2015 voorzitter was van ZonMw.

De overige leden van de Raad van Bestuur NWO

Naast de begin juni aangekondigde nieuwe voorzitter van NWO prof. dr. Stan Gielen, zijn per 1 januari 2017 tot leden van de nieuwe Raad van Bestuur van NWO benoemd: prof. dr. Ineke Braakman voor het toekomstige domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), prof. dr. ir. Jaap Schouten voor het toekomstige domein Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW) en prof. dr. Wim van den Doel voor het toekomstige domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Drs. Caroline Visser wordt bestuurslid met de portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën.

Over Jeroen Geurts

Jeroen Geurts is hersenonderzoeker en sinds 2012 hoogleraar Translationele Neurowetenschappen bij het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam. Na zijn studie neurowetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam vervolgde hij zijn wetenschappelijke carrière in 2005 met een promotie bij VUmc. Hij vond en beschreef in zijn onderzoek uitgebreide grijzestofbeschadigingen bij de ziekte multipele sclerose (MS). Hij maakte daarbij gebruik van moderne beeldvorming (MRI), gecombineerd met weefselonderzoek. Zijn onderzoek richt zich nog steeds op MS, maar zijn team en afdeling werken ook aan andere neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer. Geurts ontving meermalen grote nationale en internationale subsidies en prijzen en is (co-)auteur van meer dan 150 wetenschappelijke publicaties.

De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen

Tussen 2013 en 2015 was hij voorzitter van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Hij was tevens nauw betrokken bij de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda, o.a. als boegbeeld voor de hersen-, cognitie- en gedragswetenschappen (samen met ontwikkelingspsycholoog Eveline Crone).

Toegankelijk voor breder publiek

Naast zijn wetenschap steekt Geurts veel tijd in het vertalen van zijn onderzoek naar een breder publiek, onder meer door het schrijven van artikelen en boeken en via optredens op radio en tv. Onder zijn initiatief werd stichting Brein in Beeld opgericht, een organisatie die ernaar streeft om wetenschappelijke kennis voor breder publiek toegankelijk te maken en interdisciplinair onderzoek tussen (neuro)wetenschappers te stimuleren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website