Hoe kunnen professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) overgewicht bij kinderen vanaf de geboorte voorkomen? Dat is de centrale vraag in het proefschrift van Eveliene Dera-de Bie. Begin juli heeft zij haar proefschrift ‘Overweight prevention, starting from birth onwards’ verdedigd.

De zuigelingenperiode is een fase in het leven die belangrijk is voor het ontwikkelen van overgewicht op latere leeftijd. Omdat voorkomen van overgewicht een belangrijke taak is binnen de JGZ, is ruim 10 jaar geleden een overgewicht preventie protocol ontwikkeld.

In het proefschrift is onderzocht of een meer actieve implementatiestrategie van het overgewicht preventieprotocol bijdraagt aan een betere toepassing ervan in de dagelijkse JGZ praktijk. Ook is in dit door ZonMw gefinancierde project het verloop van het gewicht van kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 2 jaar in relatie tot vroegtijdige preventie van overgewicht, onderzocht.

Academische werkplaats

Dera-de Bie’s onderzoek is een deelproject van het project ‘Promoting physical and mental fitness- Evidence into practice and practice into evidence: closing the circle’ van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, een samenwerkingsverband van GGD Zuid Limburg en het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Zij werken hierin samen aan de verbetering van de publieke gezondheid. Door deze samenwerking kunnen praktijk-gebaseerde interventies worden onderzocht op hun effectiviteit. Vervolgens kunnen deze bewezen effectieve interventies ingebouwd worden in het gemeentelijke gezondheidsbeleid.

Eveliene Dera-de Bie is coördinator neonatale screeningen en stafverpleegkundige Jeugdgezondheidszorg.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website