Zwangeren in Nederland kiezen vaker voor de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) dan voor de combinatietest. Daarbij test de Nederlandse NIPT nauwkeuriger dan eerder werd verwacht. Dit zijn de resultaten na het eerste jaar van de TRIDENT-2 studie.

Voorkeur voor NIPT

De NIPT is een testmethode waarbij het bloed van de zwangere wordt gebruikt om te testen of er bij het ongeboren kind aanwijzingen zijn voor down-, edwards of patausyndroom. De NIPT wordt sinds 1 april 2017 in het kader van de TRIDENT-2 studie aangeboden naast de combinatietest. Dit betekent dat de zwangere alléén kan kiezen voor de NIPT als ze meedoet aan de studie.
Tot nu toe heeft 42% procent gekozen voor de NIPT, dit gaat om ongeveer 73.000 vrouwen. Vóór de introductie van deze niet invasieve test deed 34% van de zwangeren de combinatietest. In het eerste jaar van de introductie van de nieuwe test tijdens de TRIDENT-2 studie koos 3% van de vrouwen voor de combinatietest.

NIPT nauwkeuriger dan verwacht

Uit het eerste jaar onderzoek blijkt dat, na een afwijkende NIPT uitslag, de kans dat er echt sprake is van het down-, patau- of edwardsyndroom, hoger is dan verwacht. Dit betekent dat de Nederlandse NIPT nauwkeuriger test dan op basis van eerdere studies werd verwacht.
Na een afwijkende NIPT is altijd vervolgonderzoek nodig om vast te stellen of het ongeboren kind de aandoening heeft. Met een vlokkentest of vruchtwaterpunctie kan zekerheid worden gegeven.

De NIPT in onderzoeksverband: TRIDENT-2 studie

In Nederland hebben zwangere vrouwen en hun partners de keuze of ze wel of geen prenatale screening willen. Zij worden goed geïnformeerd over de mogelijke keuzes. Als zwangeren willen deelnemen aan prenatale screening kunnen zij kiezen tussen de al bestaande combinatietest en de NIPT.
De aanbieding van de NIPT is onderdeel van de TRIDENT-2 studie. In deze studie wordt onderzocht wat de beste manier is om het aanbod van NIPT in te richten. Daarnaast kijkt de studie naar de uitvoering in de dagelijkse praktijk. Alle stappen, van de counseling aan zwangere vrouwen en de test die gedaan wordt in het laboratorium tot aan de zwangerschapsuitkomsten, zullen worden bekeken. Ook wordt onderzocht welke keuzes zwangere vrouwen maken m.b.t. deze prenatale screening en wat hun ervaringen met de NIPT zijn.

Meer informatie

ZonMw Projecten over NIPT

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website