‘Jij bent Okay’ lijkt een waardevolle toevoeging te zijn op het bestaande behandelaanbod voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die ouders hebben met psychische en/of verslavingsproblematiek. Uit effectonderzoek bleken jongeren 3 maanden na het volgen van het programma minder gedragsproblemen te hebben dan jongeren die het programma niet volgden.

Hulpverleners vinden ‘Jij bent Okay’ een praktisch programma, waarmee ze direct aan de slag kunnen. Zij vinden dat het goed aan sluit bij de behoeften en belevingswereld van jongeren en ouders.

Effectonderzoek

In het onderzoek kregen 31 jongeren en 26 ouders ‘Jij bent Okay’ aangeboden bovenop de gebruikelijke behandeling. Het resultaat is vergeleken met 24 jongeren en 17 ouders die alleen de gebruikelijke behandeling kregen. Jongeren bleken 3 maanden na het volgen van ‘Jij bent Okay’ minder gedragsproblemen te hebben dan jongeren die het programma niet volgden. Ouders hadden 3 maanden na het programma minder toegeeflijk opvoedgedrag in vergelijking met ouders die het programma niet hadden gevolgd; ze negeren hun kind minder en reageren meer adequaat. 

Vervolgonderzoek

Om verdere conclusies te kunnen trekken is vervolgonderzoek noodzakelijk. Het programma komt voor andere (LVB)organisaties beschikbaar, zodat vervolgonderzoek in de praktijk mogelijk gemaakt wordt.

Het programma ‘Jij bent Okay’

‘Jij bent Okay’ is een competentieprogramma voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen en hun ouders met psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KVO).
Het doel is om internaliserende en externaliserende problemen van jongeren te verminderen en competentiegevoelens bij jongeren en ouders te vergroten. Het programma bestaat uit een groepsinterventie voor jongeren en een begeleide online zelfhulpcursus voor ouders. ‘Jij bent Okay’ is in afstemming met jongeren en ouders ontwikkeld door een werkgroep van professionals van een orthopedagogisch behandelcentrum binnen Pluryn. Basis voor het programma zijn evidence based interventies voor normaalbegaafde jongeren en ouders.

ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet. Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website