Concrete producten, nieuwe samenwerkingsvormen en kennis op gebied van werkvormen zijn de opbrengsten van 21 projecten over Positieve gezondheid. Dat maakt de voucherregeling Positieve gezondheid een succes, concludeert bureau Bartels, in de evaluatie van de regeling.

Vrouw in bankje in park

Met de voucherregeling wilde ZonMw het concept Positieve gezondheid voor de praktijk en beleid in de publieke gezondheid toepasbaar maken. Via de voucherregeling werden samenwerkingsverbanden met een ‘Pledge’ (= samenwerkingsafspraken) in het kader van Alles is gezondheid in staat gesteld om tools, instrumenten en werkmethoden te ontwikkelen. Centraal in de projecten stond een integrale aanpak die samenwerking tussen de verschillende sectoren stimuleert en die bijdraagt aan de gezondheid van de burger.

Producten en kennis

Via de projecten zijn concrete producten tot stand gekomen om Positieve gezondheid in de praktijk vorm te geven. Denk aan handboeken/handleidingen/stappenplannen, gesprekstools, doorontwikkelde interventies, app, toolboxen en concrete samenwerkingsafspraken. Daarnaast zijn ook inzichten opgedaan over het benutten van de werkvormen. Vooral het voeren van een open gesprek en het in beeld brengen en meenemen van de behoeften van doelgroepen over beleid en ondersteuning blijken goed te werken.

Samenwerking

Uit het rapport blijkt dat de projecten een mooie impuls hebben gegeven aan samenwerking. Naast de gestelde eisen vooraf aan samenwerking tussen een pledgehouder, kennisinstelling en gemeente zijn verschillende nieuwe samenwerkingsnetwerken ontstaan. Zo droegen ook nieuwe type organisaties bij zoals een woningcorporatie, trainingsorganisaties, het bedrijfsleven, netwerkorganisaties en een organisatie voor natuureducatie. De samenwerking werd als heel positief ervaren, het concept Positieve gezondheid heeft als gemeenschappelijk gedachtengoed hieraan bijgedragen, ook was er grote betrokkenheid en eigenaarschap bij de verschillende partijen en heeft het multidisciplinaire karakter geleid tot nieuwe inzichten en ideeën.

Investering

De vouchers hebben gefungeerd als motor om een nieuw concept in de praktijk te kunnen brengen die anders niet tot stand was gekomen.  Daarnaast hebben de projecten tot een verdubbeling in middelen geleid voor doorontwikkeling van Positieve gezondheid in bijdragen in 'kind en in cash', een mooi resultaat.  

Kennisverspreiding

Gezien de korte projectduur, lag de focus op ontwikkelen of testen van instrumenten/interventies voor een specifieke groep professionals of een specifieke doelgroep. Voor het (op grotere schaal) toepassen of het voor een bredere doelgroep passend maken van een instrument/interventie is binnen de projectperiode vaak geen ruimte geweest. Het bereik en daarmee de invloed van de voucherregeling op de publieke gezondheid is hierdoor tot op heden nog beperkt. In alle projecten bestaan plannen om de projecten voort te zetten en/of een vervolg te geven. In ruim de helft van de projecten (57%) zijn deze activiteiten reeds gestart.

Positieve gezondheid als beweging

Positieve gezondheid wordt beschreven als een methode en als een beweging. Dit levert ook verschillende producten op. De ontwikkelvouchers hebben Positieve gezondheid vooral als beweging gestimuleerd. De kracht hiervan is dat lokaal maatwerk kon worden gerealiseerd en het eigenaarschap lokaal is belegd. Er ligt de uitdaging om vanuit lokale werkwijzen ook effecten van de werkwijzen op gezondheid van burgers te volgen/vergelijken.

Meer informatie

•    Rapport evaluatie voucherregeling Positieve gezondheid
•    Projecten voucherregeling Positieve gezondheid
•    Het thema Preventie
•    Positieve Gezondheid bij ZonMwNaar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website