Op de jaarlijkse conferentie van 'Alles is gezondheid...' op 15 februari 2017 wordt uitgebreid aandacht besteed aan positieve gezondheid. Dat is niet nieuw: afgelopen 3 jaar is hier vanuit 'Alles is gezondheid...' veel aandacht aan besteed, bijvoorbeeld in de pledges.

trein op spoor
trein op spoor

Conferentie 'Alles is gezondheid...'

De conferentie heeft als thema meegekregen 'De reis gaat verder!' met als metafoor het spoor. Een aantal projecten over positieve gezondheid presenteert zich. Deze projecten bouwen voort op eerdere aandacht voor positieve gezondheid binnen ZonMw-projecten:

  • Op de Beursvloer informeert het Netwerk positieve gezondheid u over de aanpak in de Noordelijke Maasvallei
  • On tour in Nederland brengt u naar de postwagen waar Twente gezond vertelt over positieve gezondheid als hun leidend beginsel voor hun netwerk
  • In de houtwagen ziet u welke slimme oplossingen Zuid-Limburg doorvoert op scholen, in de zorg en in wijken

Vertaling naar de preventiepraktijk

Binnen de subsidieronde ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’ heeft ZonMw tot nu toe 18 projecten gehonoreerd. Pledgehouders 'Alles is Gezondheid...' konden een aanvraag indienen voor kennisvouchers voor het (door)ontwikkelen van tools en werkvormen positieve gezondheid. Zij deden dat in samenwerking met een kennisorganisatie en een gemeente.

ZonMw en 'Alles is gezondheid...'

Aan 'Alles is gezondheid...' draagt ZonMw bij met onderzoek en het stimuleren van doorontwikkeling van het begrip voor de praktijk. Het 5e Programma Preventie van ZonMw levert kennis op die bijdraagt aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Het NPP 'Alles is gezondheid…' bepaalt de komende jaren naast de uitvoeringsagenda ook de kaders van de langjarige onderzoeksprogrammering.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website