De externe evaluatie van ZonMw is positief. De commissie is onder de indruk van het werk en noemt ZonMw zowel nationaal als internationaal uniek en toonaangevend. Daar is ZonMw trots op!

Uniek en toonaangevend

De begeleidingscommissie van de evaluatie geeft aan dat ZonMw veel meer doet dan het verdelen van middelen vanuit een kennis- of wetenschapsagenda: ‘De commissie is onder de indruk van het werk van ZonMw. Zij vervult een intermediaire rol tussen beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs en heeft een sterke focus op het bereiken van maatschappelijke impact. ZonMw reflecteert hierop en is voortdurend op zoek naar nieuwe werkwijzen om deze samen met het veld te vergroten. Daarmee doet ZonMw veel meer dan het verdelen van middelen vanuit een kennis- of wetenschapsagenda. Zij doet dit over de volle breedte, van fundamenteel onderzoek tot en met implementatie. Daarin is ZonMw zowel nationaal als internationaal uniek en toonaangevend.’ 

Externe evaluatie ZonMw 2010- 2015

Brief begeleidingscommissie

Investeren loont

Het ZonMw bestuur heeft aan de hoofdopdrachtgevers VWS en NWO middels een brief haar reactie gegeven. Het bestuur ziet in de positieve uitkomsten van de evaluatie het resultaat van vele jaren van investeren die hier aan vooraf zijn gegaan. Als intermediaire organisatie staat ZonMw sterk en wordt internationaal als voorbeeld gezien.
‘Verder sterkt de evaluatie het bestuur in de opvatting dat we de domeinvorming bij NWO met eigen identiteit en herkenbaar zullen ingaan. De verstrekte aanbevelingen ziet het bestuur als een logisch gevolg en een intensivering van de in gang gezette activiteiten en de keuzes die gemaakt zijn in het beleidsplan 2016-2020.’ Geeft het bestuur aan in de reactie. 

Reactie van het bestuur

Intermediair voor onderzoek en ontwikkeling

De komende jaren staan in het teken van de doorontwikkeling van ZonMw. Dit betekent het versterken van ZonMw als onafhankelijke en maatschappelijk georiënteerde intermediair. Het rendement op onderzoek en ontwikkeling op het terrein van gezondheid, preventie en zorg wordt daarmee vergroot.

De externe evaluatie van ZonMw, die elke vijf jaar wordt uitgevoerd op basis van de kaderwet ZBO’s, is op 8 juni aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website