In het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) komen onderzoekers gezamenlijk tot een aantal aanbevelingen voor het ministerie van VWS. ZonMw zet zich in voor de realisatie van deze aanbevelingen en gaat graag het gesprek aan met betrokken directies bij VWS.

Het ministerie van VWS heeft de ontwikkeling, toepassing en het onderzoek gestimuleerd naar domein overstijgende samenwerking en integratie van zorg. Dit gebeurde met diverse (onderzoeks)programma's, veelal in samenwerking met ZonMw.

Aanbevelingen

In het artikel ‘Integratie van zorg’ (TSG, september 2017) reflecteren de onderzoekers uit deze programma’s op de resultaten en komen zij gezamenlijk tot de volgende aanbevelingen:

  1. Duurzame ontwikkeling en verankering van concepten van integratie van zorg is gewenst. Neem bv de noden van patiënten als uitgangspunt, maar draag ook zorg adequate financiering en prikkels.
  2. Zet programmering voort vanuit een overkoepelden lange termijn visie op integrale zorg met betrokkenheid van alle relevante stakeholders 
  3. Het beleid, de praktijk, het onderzoek en het onderwijs hebben behoefte  aan evaluatieonderzoek naar de effecten van geïntegreerde zorg en naar onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren bij integratie van zorg. Daarbij gebruik makend van Realist Evaluation met mixed methods-onderzoek.
  4. Het instellen van een (domeinoverstijgende) expertgroep bij VWS is gewenst ter bevordering van een duurzame realisatie van integratie van zorg
  5. Benut bij de programmering buitenlandse ervaringen

Gesprek aan gaan

ZonMw zet zich in voor de realisatie van deze aanbevelingen en gaat graag het gesprek aan met betrokken directies bij VWS. Daarnaast worden de resultaten uit een aantal programma’s ook gepresenteerd op het International Conference on Integrated Care 23-25 mei 2018 in Utrecht.

Het artikel 'Integratie van Zorg' uit TSG vindt u onderaan deze pagina.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website