Op 22 september 2015 ontving hoogleraar ontwikkelingspsychologie Bram Orobio de Castro op de GGZ Kennisdag een ZonMw Parel voor het project Incredible Years voor kansarme gezinnen. Het onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht toonde aan dat het effect van deze oudertraining bij moeilijk bereikbare gezinnen even groot is als bij andere gezinnen.

Incredible Years – in het Nederlands ‘Pittige Jaren’ - is een trainingsprogramma waarin ouders van kinderen met probleemgedrag in 14 weken aan de hand van videobeelden oplossingen bedenken voor lastige opvoedsituaties. Het gaat daarbij om gezinnen met kinderen die bijvoorbeeld niet willen luisteren, driftbuien hebben en druk gedrag vertonen, waarop de ouders vaak reageren met straffen of soms slaan. 

Doelgroepen bereikt

Het onderzoek van Orobio de Castro en collega Leijten laat zien dat de effectiviteit van het trainingsprogramma bij gezinnen met een lage sociaal economische situatie of allochtone achtergrond even groot is als bij andere gezinnen. Dit zijn gezinnen die vaak kampen met opvoedingsproblemen, maar zich niet aanmelden bij de reguliere jeugdzorg. De onderzoekers van Universiteit Utrecht zijn er wel in geslaagd deze doelgroepen te bereiken. Sterker nog, ook ouders uit achterstandswijken die een laag opleidingsniveau en/of een migrantengeschiedenis hebben, bleken zeer geïnteresseerd in deelname aan de training. 

Open houding

De sleutel daarbij is een open houding van de hulpverleners voor de eigen visie, wensen, problemen en oplossingen van de ouders. Orobio de Castro wist deze gezinnen te bereiken met laagdrempelige gesprekken over opvoeden in het algemeen. Deze gesprekken vonden op school plaats. Als hiermee een basis van vertrouwen was gelegd, kon van daaruit over probleemgedrag van hun kinderen worden gesproken.

Transformatie jeugd

De training zorgt ervoor dat gedragsproblemen van kinderen verminderen en de opvoedingsvaardigheden van de ouders toenemen. De kosten van de training verdienen zich binnen 2 jaar terug doordat de gezinnen minder gebruik maken van bijvoorbeeld duurdere vormen van zorg of speciaal onderwijs. Daarmee sluit de training goed aan bij de doelen van de transformatie jeugd waarbij vroegtijdige hulp preventief moet werken om te voorkomen dat mensen in latere instantie duurdere vormen van zorg nodig hebben. Op dit moment wordt gewerkt aan de verspreiding van de training naar verschillende gemeenten.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website