Hoe kunnen paramedische zorg professionals mensen helpen om naar vermogen te functioneren en te participeren? Welke kennis draagt bij aan het verbeteren en expliciteren van de kwaliteit van paramedische zorg? Met het doel dat mens- en maatschappij optimaal kan profiteren van de meerwaarde van deze zorg. Op 2 maart 2017 zetten zorgprofessionals, patiënten en onderzoekers de eerste stappen naar een paramedisch onderzoeksprogramma.

Breed gedragen voorzet 

Paramedische zorg kan mensen helpen om optimaal te functioneren, in het dagelijks leven en in hun werk. Henk Smid, directeur van ZonMw, was gastheer voor de bijna 80 deelnemers aan een werkconferentie over paramedisch onderzoek in Den Haag. Smid roemde het feit dat de gepresenteerde voorzet voor een onderzoeksprogramma gedragen wordt door alle relevante beroepsorganisaties (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Paramedisch Platform Nederland (PPN), de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) én Patiëntenfederatie Nederland. Volgens hem krijgt het beoogde onderzoeksprogramma daardoor straks veel vanzelfsprekender een plek binnen het bestuurlijk akkoord rond de paramedische zorg.

Positieve gezondheid als basis

Machteld Huber, bedenker van het concept ‘positieve gezondheid’, schetste de betekenis hiervan voor gezondheidsonderzoek. In positieve gezondheid staat de mens centraal, niet de ziekte of aandoening. Gezondheid, stelt Huber, is niet zozeer een doel, maar een middel om te kunnen realiseren wat je als mens belangrijk vindt. 

Eventuele begeleiding daarbij – bijvoorbeeld door een paramedicus– is maatwerk, op basis van wat mensen kunnen en sluit aan  bij de manier waarop mensen zelf gezondheid beleven. Uit de onderzoekscijfers van Huber blijkt dat verpleegkundigen en fysiotherapeuten, in vergelijking met andere zorgprofessionals zoals huisartsen en specialisten, het beste bij deze belevingswereld lijken aan te sluiten.

De beleefde werkelijkheid

Huber: ‘Het is verstandig om met onderzoek niet alleen de werkelijkheid te willen classificeren. Het gaat daarnaast om de beleefde werkelijkheid, om wat mensen vertéllen over wat zij belangrijk vinden.’ De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) uit de voorzet voor het onderzoeksprogramma is volgens Huber een prima hulpmiddel. Maar, zo benadrukte ze, kies naast een classificatie instrument ook voor een ‘bespreekinstrument’. Dan verlies je die ‘beleefde werkelijkheid’ niet uit het oog in onderzoek. Een uitdaging, niet alleen voor alle partijen die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor beleidsmakers. Alleen op die manier komt de patiënt echt centraal te staan.

Niet de behandeling, maar de patiënt

In hun toelichting op ‘Visie op onderzoek; een reis met een doel!’, haakten Karin Heijblom van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Sabine Uitslag van de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten (NVH) en Paramedisch Platform Nederland (PPN) daarop in. Kern van het betoog van Karin en Sabine: ‘We staan voor een paradigmashift in de paramedische zorg. 

Het perspectief van de patiënt wordt het uitgangspunt. De vraag is dus niet in eerste instantie: welke behandeling is de beste? Maar: hoe voeg ik waarde toe voor de patiënt?’ In groepen verzamelden de deelnemers vervolgens input voor de verdere (gezamenlijke) uitwerking van het document. Dit document wordt de komende periode uitgewerkt.

Patiënt heeft cruciale rol in paramedisch onderzoek

Uit deze discussies werd duidelijk dat de patiënt een cruciale rol moet hebben in paramedisch onderzoek. De patiënt heeft een rol vanaf het begin, dus al bij het formuleren van de onderzoeksvoorstellen. Daarnaast wordt inter- en multidisciplinaire samenwerking als voorwaardelijk gezien. Wellicht met het door Machteld Huber gepresenteerde instrument als communicatietool om de patiënt vanuit het brede concept van positieve gezondheid te ondersteunen. En: onderzoek houdt niet op met een mooie rapportage. Wie de praktijk echt wil verbeteren, moet ook veel aandacht besteden aan implementatie van de resultaten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website