Het door ZonMw gesubsidieerde programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) is met twee jaar verlengd. Het eerste jaar is succesvol afgesloten, maar er is nog veel werk aan de winkel volgens programmamanager Marijke Dericks-Issing. ‘Onze doelen zijn ambitieus, maar haalbaar’.

Illustratie van poppetje met rugzak op weg naar het werkveld

Goede basis

Dericks-Issing: ‘Het afgelopen jaar is een goede basis gelegd om het onderwijs over palliatieve zorg verder te optimaliseren. We zijn dan ook blij met de verlenging van de subsidie, waardoor we de gemaakte plannen kunnen realiseren. Het uiteindelijke doel van ons programma is het vergroten van de kwaliteit van leven en behandeling voor zorgvragers, maar vooral om zorgprofessionals beter voor te bereiden.’

Versnipperd onderwijs

 ‘Goede palliatieve zorg kun je leren. Maar het onderwijs op dat gebied is nogal versnipperd. Daardoor hebben zorgverleners onvoldoende kennis en is voor hen niet altijd duidelijk wat palliatieve zorg is. Bij palliatieve zorg wordt vaak gedacht aan de terminale fase, terwijl het veel meer omvat. Het gaat verder dan het medische aspect. Aspecten op psychisch, sociaal en spiritueel gebied zijn voor zorgvragers meestal veel belangrijker. Daarom is het van belang om op tijd het gesprek aan te gaan over kwaliteit van leven en niet te wachten tot het laatste moment.’

Optimalisatieslag

Volgens Dericks-Issing hoeft er niet een volledig nieuw lespakket te komen. ‘Er is veel kennis, maar die kennis moet worden samengebracht. Wat er al is, willen wij optimaliseren. Met ruim 50 mensen werken we hard om die optimalisatieslag te maken en te faciliteren binnen het mbo, hbo en wo, maar ook binnen bij- en nascholingen en functiegerichte opleidingen.’

Succesvol eerste jaar

‘Het eerste jaar hebben we de tijd genomen de organisatie in te richten en contacten te leggen met stakeholders. Tevens zijn veel initiatieven bij elkaar gebracht. Dat zagen we ook tijdens het symposium Onderwijs Palliatieve Zorg dat op 1 oktober 2019 plaatsvond. Daarnaast zijn we begonnen met het inrichten van onderwijsknooppunten, om een actief netwerk van betrokkenen op te zetten. De knooppunten ondersteunen het delen van kennis, nieuws en opleidingsmaterialen, maar stimuleren ook samenwerking binnen de drie pijlers onderwijs, onderzoek en praktijk, zodat opleidingen ook in de toekomst actueel blijven. Tot slot werken we aan het doorontwikkelen van het Onderwijsraamwerk 1.0 naar Onderwijsraamwerk 2.0. Er zijn dus acties op meerdere niveaus.’

Structureel in curriculum

Maar O2PZ is er nog niet. ‘Iedereen voorziet de maatschappelijke veranderingen, zoals de vergrijzing, maar we zijn er nog niet klaar voor. We moeten dus nu aan de slag. Het programma is voor mij pas geslaagd als het over 2 jaar is gelukt palliatieve zorg structureel in te bedden in het curriculum van mbo, hbo en wo. En als zorgprofessionals toegang hebben tot het digitale platform, dat inzicht geeft in alle bij- en nascholingen op gebied van palliatieve zorg. Dat is ambitieus, maar haalbaar. Zeker als we ons hier ook de komende 2 jaar met alle betrokkenen hard voor maken’, aldus Dericks-Issing.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website