Het Landelijk ouderpanel dat in 2017 werd opgericht door Stichting Opvoeden.nl en Ouders en Onderwijs, wordt ingezet om mee te praten over het richtlijnontwikkelproces. Gestart wordt met de richtlijn Opsporen oogafwijkingen. Binnenkort worden de resultaten bekend gemaakt.

Stichting Opvoeden.nl levert een bijdrage aan het gezond opgroeien en ontwikkelen van kinderen door het online aanbieden van betrouwbare informatie aan ouders, jongeren en kinderen. Dat doen we in samenwerking met wetenschappers, professionals uit de praktijk en ouders, jongeren en kinderen zelf.

Het Landelijk Ouderpanel van Stichting Opvoeden.nl en Ouders en Onderwijs telt bijna 1100 ouders en is onder meer opgericht om de stem van ouders luider te laten klinken. Bijvoorbeeld in het richtlijnenproces van de jeugdgezondheidszorg. De eerste stap is daar nu in gezet! Op dit moment loopt er onder ouders een peiling over de richtlijn Opsporen oogafwijkingen. Het Erasmus MC werkt met onder andere het AJN aan enkele wijzigingen in de richtlijn. Zij willen daar de stem van ouders in meenemen. Het Landelijk Ouderpanel wordt daar nu voor ingezet. In de peiling wordt ouders gevraagd wat zij vinden van de vragen die zij tijdens een consult moeten beantwoorden over de ogen van hun kind en het eventueel afschaffen van het oogonderzoek op driejarige leeftijd. Ook wordt hen gevraagd of zij meteen actie ondernemen als hun kind doorverwezen wordt naar een oogarts of hier nog even mee wachten. De resultaten helpen mee in het doorvoeren van wijzigingen in de richtlijn. Binnenkort worden de resultaten bekend gemaakt.

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van jgz-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in jgz-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website