Oudere en kwetsbare burgers die zelfstandig thuiswonen, kunnen beter meedoen binnen hun gemeente als zij zo vitaal mogelijk blijven. Hoe pak je dat als gemeente aan?

In de projectcatalogus 'Gezonde wijk' zijn goede voorbeelden te vinden die gericht zijn op het versterken van de vitaliteit van oudere burgers met een kwetsbare gezondheid. Twee voorbeelden:

Project 'Ouderen sterker maken: fysiek en sociaal'. Dit project focust op preventie en het versterken van gezondheid, gezondheidsvaardigheden en sociaal welbevinden van ouderen. Tegelijkertijd benut dit project de mogelijkheden die de sociale en fysieke omgeving biedt. Door in te zetten op preventie kan er veel winst behaald worden, bijvoorbeeld voorkomen van overgewicht en diabetes, maar ook dementie. Dit project werd uitgevoerd in verschillende gemeenten in Zuid-Holland: Rotterdam, Vlaardingen, Dordrecht en Papendrecht. 

Project 'Samen in beweging met kwetsbare bewoners'. Lichamelijke beweging en sociaal actief zijn dragen bij aan goede gezondheid in de breedste zin. Zes gemeenten uit de regio IJsselland en de Achterhoek constateerden dat ze met hun aanpak rond beweging hun kwetsbare bewoners, zoals ouderen en mensen met psychosociale problematiek, niet voldoende bereiken. Een brede integrale aanpak is nodig. Zes gemeenten geven samen deze aanpak vorm zodat ze ook kwetsbare bewoners kunnen bereiken en stimuleren om in beweging te komen. Gemeenten zetten in op een integraal gemeentelijk beleid en een goede afstemming tussen partijen die begeleiding, zorg- en hulpverlening bieden.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website