Werkt u als professional samen in een lokaal netwerk dat welzijn, ondersteuning en zorg voor thuiswonende ouderen biedt? En wil uw netwerk zich verder ontwikkelen en verbeteren door samen met een actieonderzoeker aan de slag te gaan met specifieke thema’s en praktijkleren?

Voor wie

De Uitwerkingssubsidie richt zich op lokale netwerken ouderenzorg die al enige tijd samenwerken aan een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg. Zij hebben de behoefte om dit aanbod nog beter op elkaar af te stemmen. Uw lokale netwerk biedt in ieder geval huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg . Binnen uw netwerk wordt actieve cliënten participatie nagestreefd. De coördinatie van het netwerk is belegd en mocht het nodig zijn dan is uitbreiding van uw netwerk een belangrijk streven gedurende dit project.

Wat kan aangevraagd worden

Met de Uitwerkingssubsidie  kan uw netwerk zich verder ontwikkelen en verbeteren door samen met een actieonderzoeker aan de slag te gaan met specifieke thema’s en praktijkleren. Uw netwerk wil zich verder ontwikkelen op procesniveau en op inhoudelijk niveau en – samen met een actieonderzoeker - het zorg- en ondersteuningsaanbod verder verbeteren door inhoudelijke onderwerpen uit te werken.

Budget

U kunt maximaal € 49.500,- aanvragen en de looptijd van de projecten is maximaal 12 maanden.

Deadline

U kunt tot 15 oktober 2019, 14:00 uur uw aanvraag indienen.

Ga naar de subsidieoproep

Overzicht actieonderzoekers

Handreiking actieonderzoek

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website