Werkt u met uw partners aan het leveren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen en wilt u dit graag verder brengen? U kunt met deze subsidie uw netwerk verder ontwikkelen, waarbij u ondersteuning van een externe adviseur bij dit proces kunt bekostigen.

Voor wie

De Ontwikkelsubsidie richt zich op lokale netwerken ouderenzorg die al enige tijd samenwerken en streven naar een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg. Het netwerk richt zich op thuiswonende ouderen die ondersteuning en/of zorg nodig hebben. Uw lokale netwerk biedt in ieder geval huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg (of dit wil gaan doen). Uw netwerk wil de samenwerking professionaliseren en eventueel uitbreiden.

Wat kan worden aangevraagd

Met de Ontwikkelsubsidie gaat u, samen met een adviseur, aan de slag met de eerste stappen van het professionaliseren van uw netwerk. U ontwikkelt met alle netwerkleden een gezamenlijke visie, doelstelling en ambitie. Daarnaast voert u een QuickScan en Omgevingsanalyse uit, waarmee de positie van uw netwerk in de lokale context in kaart wordt gebracht. Om het netwerk verder te ontwikkelen kiest u gedurende het project twee inhoudelijke onderwerpen en stelt u een gedragen plan van aanpak op, om met deze onderwerpen aan de slag te gaan.

Budget

U kunt maximaal € 17.500,- aanvragen. De looptijd van de projecten is maximaal 4 maanden.

Deadline

U kon uw aanvraag tot 31 december 2019 doorlopend indienen op het moment dat uw netwerk daar klaar voor was. Ingediende aanvragen zullen zo spoedig mogelijk worden beoordeeld, waarna u bericht over het besluit ontvangt.

Webinar Ontwikkelsubsidie

Op 24 september was er een webinar over de Ontwikkelsubsidie. Tijdens deze online informatiebijeenkomst bespraken we de subsidieoproep en gaven wij praktische tips voor het indienen van de aanvraag. Hier vind u alle informatie uit het webinar Ontwikkelsubsidie lokale netwerken ouderenzorg van 24 september jl.

Ga naar de subsidieoproep

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website