Welke jeugdgezondheidsorganisaties, -teams of individuele professionals willen deelnemen aan de praktijktest van de JGZ-richtlijnen Ondergewicht en/of Extremiteiten? Om de richtlijnen zo toepasbaar mogelijk te maken voor de praktijk en knelpunten in de uitvoering op te sporen is uittesten van de conceptrichtlijn in een praktijktest van groot belang.

De richtlijn ‘Ondergewicht’ beschrijft de voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing bij ondergewicht. De richtlijn ‘Extremiteiten’ beschrijft de voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing bij diverse aandoeningen aan de extremiteiten, zoals platvoeten, X-benen en tenenloop.

De praktijktest

Het doel van de praktijktest is het in kaart brengen van de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid, eventuele knelpunten in de uitvoering en de voorwaarden voor het opvolgen van de aanbevelingen uit de richtlijn. Op basis van deze inzichten wordt de richtlijn aangepast en een definitieve versie gemaakt. Tijdens de praktijktest wordt er 3 tot 4 maanden met de richtlijn gewerkt. Voor deelname aan de scholingen is een financiële vergoeding beschikbaar en accreditatie voor de scholingen is aangevraagd.

Meer informatie en aanmelden

Het is mogelijk om aan een of beide bijeenkomsten deel te nemen. Beide scholingen vinden plaats op 23 april 2018 bij het NCJ in Utrecht.

  • Scholing 1 praktijktest JGZ richtlijn Extremiteiten 10.00-12.30u
  • Scholing 2 praktijktest Ondergewicht 13.00-15.30u

Voor meer informatie en aanmelden, neem contact op met TNO via renate.vanzoonen@tno.nl

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website