Door het toenemende gebruik van antibiotica raken bacteriën in ons lichaam langzaam resistent. Dit is een groot probleem omdat zonder werkende antibiotica mensen kunnen overlijden aan infecties die normaal goed te behandelen zijn. Jaarlijks sterven er nu al 700.000 mensen aan infecties vanwege antibiotica resistentie. De verwachting is dat dit aantal zal toenemen tot 10 miljoen mensen in 2050.

pil

In het LUMC werkt immunoloog Peter Nibbering aan een nieuw medicijn wat het probleem rondom de antibiotica resistentie op zou moeten lossen. Dit nieuwe medicijn kan naar verwachting wel resistente bacteriën uitroeien. Het medicijn bestaat uit antibacteriële peptiden en is eigenlijk een nieuwe vorm van antibiotica. Wereldwijd is er veel belangstelling voor dit onderzoek. Het medicijn dat Peter Nibbering en zijn onderzoeksteam ontwikkelen lijkt op de moleculen die het lichaam zelf gebruikt om infecties weg te werken. Nibbering en zijn team hebben voor het nieuwe medicijn deze lichaamseigen moleculen gemodificeerd. Deze gemodificeerde moleculen werken compleet anders dan antibiotica, vandaar dat dit medicijn antibiotica resistente bacteriën wel kan uitroeien.

De onderzoeksresultaten tot nu toe zijn veelbelovend. Het medicijn laat goede resultaten zien tijdens de preklinische fase, de volgende stap is om het op mensen te testen. Dit zal aan het eind van 2018 gebeuren. Wanneer ook uit deze onderzoeksfase goede resultaten komen dan is de kans groot dat dit middel uiteindelijk op de markt gebracht zal worden. Implementatie van het medicijn zal na positieve testresultaten op mensen, waarschijnlijk nog 4 tot 5 jaar duren.

Peter Nibbering’s onderzoek naar een nieuw medicijn tegen resistente bacteriën heeft in 2014 subsidie ontvangen uit het IMPULS programma van de topsector Life Sciences and Health (LSH) in samenwerking met ZonMw. IMPULS is een éénmalig-programma wat valorisatie van kennis wil stimuleren door academia, gezondheidsfondsen en het bedrijfsleven in translationeel onderzoek samen te laten werken. Naast het onderzoek van Peter Nibbering hebben in 2014 nog negen andere projecten financiering ontvangen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website