Wilt u iedere jongere de kans geven om maatschappelijk betrokken zijn? Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd bij ZonMw biedt mogelijkheden om een proeftuin te starten en te experimenteren met de invulling van maatschappelijke diensttijd. Laat uiterlijk 1 mei per mail weten of u interesse heeft. Deze eerste subsidieronde staat open voor maatschappelijk organisaties die willen experimenteren met maatschappelijke diensttijd. Voor 2018 is er € 20 miljoen beschikbaar.

Wat is maatschappelijke diensttijd?

Met maatschappelijke diensttijd leveren jongeren op vrijwillige basis een bijdrage aan de maatschappij. Staatsecretaris Blokhuis wil vanaf zomer 2019 deze maatschappelijke diensttijd voor jongeren invoeren. Doel: optimaal de kans bieden om betrokken te zijn bij de samenleving en talenten te ontwikkelen. Het programma richt zich ook op jongeren die nog niet of nauwelijks maatschappelijk actief zijn. Jongeren geven zelf aan dat de maatschappelijke diensttijd vrijwillig, flexibel en passend moet zijn. Ze doen het om nieuwe skills en ervaringen op te doen.

Wie kan aanvragen?

Maatschappelijke organisaties met een goed idee kunnen vanaf vandaag financiële ondersteuning aanvragen. Binnen het programma gaat in proeftuinen gewerkt worden aan goede voorbeelden voor de maatschappelijke diensttijd. De proeftuinen hebben een stevige omvang en bereik. Ze worden gevormd door organisaties die aantoonbaar ervaring hebben in het organiseren van maatschappelijke activiteiten en projecten, samen met jongeren.

Hoe kan er aangevraagd worden?

Maak uiterlijk 1 mei 2018 om 12.00 uur per mail (amd@zonmw.nl )duidelijk dat u interesse heeft. Subsidieaanvragen die niet aangemeld zijn, worden niet in behandeling genomen. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 22 mei 2018 om 12.00 uur. De volledige subsidieoproep  en criteria leest u in de subsidiekalender van ZonMw .

Informatiebijeenkomst op 25 april 2018

Benieuwd naar meer informatie over het actieprogramma en de subsidieoproep? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op woensdag 25 april van 9.30 tot 12.30 uur in Den Haag. Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat die zelfde week nog wordt gepubliceerd.

Waarom dit actieprogramma

Met dit programma bevordert ZonMw dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt. Het ministerie van VWS heeft € 20 miljoen subsidiemiddelen beschikbaar gesteld voor het actieprogramma. Dit jaar zet ZonMw 2 subsidieronden uit.

Meer weten?

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website