De Sportimpulsronde 2018 levert 223 aanvragen op. Tot 22 februari 2018 konden sport- en beweegaanbieders een subsidieaanvraag indienen voor de drie regelingen: Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht.

De verdeling hiervan is 88 aanvragen voor Sportimpuls, 93 aanvragen voor Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en 42 aanvragen voor Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht.
Opvallend is dat het aantal reguliere Sportimpuls aanvragen ten opzichte van 2017 nagenoeg gelijk is gebleven. ‘Dit is opmerkelijk omdat de regeling deze ronde alleen was opengesteld voor de kwetsbare doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen’, zegt programmasecretaris Annemieke Bekkers.

Hoe verder?

De subsidieaanvragen worden in de komende periode beoordeeld. Eerst worden ze gecontroleerd op ontvankelijkheid. Hierbij wordt alleen gekeken of de aanvraag compleet en volgens de regels is ingediend. Vervolgens gaat een groep onafhankelijke referenten de aanvragen beoordelen op relevantie en kwaliteit. Alleen de allerbeste aanvragen kunnen gehonoreerd worden passend binnen het beschikbare budget. Begin juli krijgen de aanvragers bericht of hun aanvraag is gehonoreerd en op 1 september starten de projecten.

Sport en Bewegen in de Buurt

De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties.

Meer weten over Sportimpuls?

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de Sportimpuls? Meld u aan voor de nieuwsbrief van Sport en Bewegen in de Buurt


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website