Jaarlijks organiseert het Weekend van de Wetenschap in samenwerking met een universiteit of kennisinstelling een grootschalig publieksonderzoek. Is jouw onderzoek hét onderzoek van 2017?

Het is van belang dat het onderwerp een grote groep mensen aanspreekt. Mensen moeten gemakkelijk online kunnen deelnemen aan het onderzoek. Het onderzoek is Nederlandstalig van opzet en de respondent krijgt, in enige vorm, meteen feedback op zijn/haar persoonlijke resultaten. Bovendien is jouw onderzoek te vertalen naar aansprekende activiteiten tijdens het Weekend van de Wetenschap. Vanaf de lancering van het onderzoek spelen jij en je collega’s een actieve rol in het uitdragen van het onderzoek in de media.

Weekend van de Wetenschap

Het Weekend van de Wetenschap (7 en 8 oktober 2017) is het grootste wetenschaps- en technologie evenement van Nederland. Tijdens het eerste weekend van oktober openen bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten, musea en onderzoeksinstituten hun deuren om bezoekers van jong tot oud de kans te geven een stap te zetten in de wereld van wetenschap en technologie. Ze organiseren unieke en exclusieve activiteiten zoals rondleidingen, experimenten, lezingen, demonstraties, tentoonstellingen en meer. Het weekend van de Wetenschap is net als NEMO Kennislink een activiteit van NEMO.

Wat mag je van het Weekend van de Wetenschap verwachten?

Het Weekend van de Wetenschap  zet haar perscontacten in om aandacht te genereren voor het onderzoek en roept zoveel mogelijk mensen op om deel te nemen. Daarnaast zal ook de directe achterban via social media, nieuwsbrieven en de daarvoor bestemde activiteiten – live – in het Weekend van de Wetenschap worden opgeroepen om deel te nemen. Daarbij spelen ook de samenwerkingspartners en mediapartners een rol. Er zijn geen geldelijke middelen beschikbaar om het onderzoek te bekostigen. De koppeling van jouw onderzoek aan het Weekend van de Wetenschap kan echter een extra stimulans vormen voor potentiële sponsors van jouw onderzoek.

Wil je dat jouw onderzoek landelijk onder de aandacht gebracht wordt?

Mail dan je onderzoeksvraag én onderzoeksplan op maximaal twee A4-pagina’s voor 10 februari naar info@hetweekendvandewetenschap.nl o.v.v. ‘Publieksonderzoek’. Vermeld in je onderzoeksplan minimaal de volgende punten:

  • Inleiding in het onderwerp. Waarom is dit onderzoek nodig? Wat is de vraag die beantwoord moet worden?
  • Welke methode van testen heb je voor ogen? Moeten bepaalde methoden nog ontwikkeld worden? Zo ja, geef dit aan.
  • Geef aan hoe lang een respondent ongeveer met het onderzoek bezig is.
  • Welke feedback krijgt de respondent en in welke vorm?
  • Welke planning zie je voor je, waardoor het onderzoek begin oktober 2017 gelanceerd kan worden?
  • Hoeveel respondenten heb je minimaal nodig?
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website