Tot op heden zijn er veel theorieën en opinies over de factoren die het wetenschapssysteem bepalen. Hier is alleen nog weinig onderzoek naar gedaan. Daar brengt het programma BVO verandering in.

De kennis die uit de binnen dit programma gefinancierde projecten voortkomt zorgt ervoor dat er onderbouwd verbeteringen kunnen worden ingevoerd ten gunste van het wetenschapssysteem. Deze verbeteringen moeten er uiteindelijk toe leiden dat het wetenschappelijk onderzoek relevant, robuust en transparant is.

Pillar 2

Binnen pillar 2 van het programma wordt een inventarisatie van goede onderzoekspraktijken gefinancierd:

  • Onderzoekster F. Blom (VUMC) gaat een nationale inventarisatie van verantwoorde onderzoekspraktijken en initiatieven doen. Vervolgens zal met behulp van een voor iedereen toegankelijke toolbox best practices worden gedeeld. Op deze manier worden bestaande initiatieven versterkt en kunnen best practices efficiënt worden overgenomen door andere partijen.

Pillar 4

Binnen pillar 4 wordt een nationale enquête naar wetenschapsintegriteit gefinancierd:

  • Prof.dr. L. Bouter (VUMC) gaat een nationale enquête over wetenschappelijke integriteit houden. Dit onderzoek onder alle Nederlandse academische wetenschappers moet leiden tot betrouwbare schattingen per wetenschapsdomein over het voorkomen van schadelijke onderzoekspraktijken, verklaringen voor dergelijke praktijken en een beeld van de rol die de diverse betrokkenen bij wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld onderzoeksinstituten, subsidiegevers en uitgevers van wetenschappelijke tijdschrifren) hierbij spelen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website