Samenwerking in regionale oncologienetwerken vraagt om harmonisatie van zorginformatie zodat specialisten, ziekenhuizen en netwerken op die basis hun kwaliteit kunnen vergelijken en systematisch kunnen verbeteren. Het Koersboek, op weg naar harmonisatie in registratie in de oncologie van het Citrienfondsprogramma Regionale Oncologienetwerken geeft aan wat er nodig is om te komen tot harmonisatie.

 

Het Koersboek, op weg naar harmonisatie in registratie in de oncologie beschrijft het complexe speelveld van de oncologische zorg en constateert dat er op dit moment een versnipperd landschap ligt als het om registraties gaat. Het Koersboek geeft aan wat er nodig is om te komen tot harmonisatie en wat dit kan doen voor de kwaliteit van de samenwerking. Hergebruik van gegevens helpt de registratielast te verminderen en is ook een directe verbeterslag voor de patiënt, die niet steeds opnieuw nagenoeg dezelfde vragen hoeft te beantwoorden. Zorgprofessionals moeten samen met onder meer patiëntenorganisaties en landelijke koepels bepalen wat er op welk moment door wie wordt vastgelegd. Het zorgproces is daarbij leidend. Het Koersboek bevat een voorstel voor de governance van registraties. Gezien het versnipperde landschap met veel ‘eigenaren’ van registraties lijkt er een rol te liggen voor de overheid bij het organiseren van afstemming en harmonisatie.

Proeftuinen

Dit Koersboek is het eindrapport van het project Roadmap Basisdossier Oncologie van Naar regionale oncologienetwerken. Dit is tot stand gekomen met partijen zoals de NFK, de Taskforce Oncologie, IKNL, Nictiz, DICA en Soncos. Ook werd nauw samengewerkt met het Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron. In de nieuwe Citrienfondsfase (2019-2022) gaan beide programma’s eensgezind verder op weg naar harmonisatie in registratie in het Thema Gegevenssets oncologie. In proeftuinen rond verschillende tumorsoorten en voor palliatieve oncologische zorg, gaan ze met gebruikmaking van het Koersboek vaste afspraken maken over de inhoud en registratie van de gegevenssets en die testen in de praktijk. 
 
Het Citrienfonds zet in op de juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek. Dit fonds is een initiatief van de NFU en mede mogelijk gemaakt door ZonMw.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website